Weinig animo in Nickerie voor ambtenarenopleidingen
27 Aug 2019, 06:40
foto
Enkele geslaagden van ambtenarenopleidingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met hun certificaat. (Foto: Biza/NII)


De vooropleiding Surnumerair, de Surnumerair Opleiding, de Bevolkingsadministratie (BA) Basis en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO)-1 opleiding, zijn dit schooljaar niet van start gegaan in Nickerie, wegens weinig animo. De VAAO-2 opleiding is de enige opleiding die zowel in Nickerie, als Paramaribo van start is gegaan. De opleidingen worden verzorgd door de afdeling Vorming en Opleidingen van het ministerie van Binnenlandse zaken (Biza).

Volgens Biza-minister Mike Noersalim, heeft het ministerie het stimuleren en volgen van opleidingen als één van de prioriteiten gesteld. Het ministerie gaat momenteel richting een HRM-systeem, waarbij het noodzakelijk is dat ambtenaren worden opgeleid en er voor hen doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd, meldt de voorlichting van Biza, via het Nationaal Informatie Instituut.

Woensdag en vrijdag van de afgelopen week zijn respectievelijk in de multifunctionele zaal van het ministerie van BiZa en bij de Stichting Nazorg, de diploma’s uitgereikt aan de succesvolle deelnemers van de vooropleiding Surnumerair, de VAAO-1, de BA Basis en van de BA-1 opleiding. Van de 14 cursisten in Nickerie van de VAAO-2 opleiding zijn 13 personen geslaagd en in Paramaribo 102 personen van de 125. Deze cursussen zijn in het studiejaar 2018/2019 gevolgd.

Gangadien Kavita, hoofd van de Afdeling Vorming & Opleiding, gaf aan de cursisten mee dat de opgedane kennis en vaardigheden die zij bij de diverse opleidingen hebben verworven, een positieve en wezenlijke bijdrage zullen leveren in de praktijk op de werkvloer. "Laten wij richting geven aan een gezonde en rationele organisatie, waarbij gedacht kan worden aan een proactieve houding en klantgericht werken. Laat de omgeving en uw werkgever duidelijk merken welke competenties u heeft bijgeleerd. Laat zien dat uw bagage met meer kennis en vaardigheden vergroot en verzwaard is geworden".

Alle best geslaagden kregen hun diploma en een presentje uitgereikt door Noersalim, meldt de voorlichting van Biza, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January