Suriname wapent zich tegen schimmelziekte bij bacoven
23 Aug, 22:28
foto


De bacovenziekte Fusarium oxysporum f.sp. Cubense Tropical race (FOC TR4) vormt wereldwijd een groot gevaar voor de bacovensector. TR4 is in staat hele arealen aan bacoven/bananen te vernietigen. FOC TR4 wordt veroorzaakt door een schimmel, die via de wortels van de bacoveplant binnendringt en de stroom van water en voedingsstoffen blokkeert. Dit zorgt voor afsterving van de bacovenplant. De Cavandish bacoven die ook in Suriname wordt geteeld, is zeer gevoelig voor deze schimmel.

De pathogeen kan worden overgebracht door besmet plantmateriaal, besmette grond via schoeisel, auto’s (banden) alsook via het water. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) treft preventieve maatregelen om introductie en verspreiding van deze ziekte in Suriname te voorkomen. Het stopzetten van de import van planten, plantendelen en plantaardige producten van Musa spp. (banaan, bacoven achtige w.o. ook Heliconia sp.) is één van de eerste maatregelen die zullen worden getroffen, zegt de voorlichting van LVV.

Het eten van bacoven/bananen, die afkomstig zijn van besmette planten, vormt geen gezondheidsgevaar voor de mens, maar wel een groot risico voor de bacovensector. In tegenstelling tot andere ziekten die voorkomen bij bananen/bacoven inclusief de gevreesde Black Sigatoka, is de schimmel FOC TR4 zeer moeilijk te beheersen. De sporen van de FOC TR4 schimmel kunnen tientallen jaren in de bodem overleven.

Het Columbian Agriculture Institute (CAI) heeft op 8 augustus de aanwezigheid van TR4 in Columbia bevestigd. Volgens de CAI heeft TR4 het noorden van het kustvlaktegebied La Guajira, dat 175 hectare groot is, aangetast en is al 168,5 hectare bacoven aanplant, vernietigd. Er zijn reeds maatregelen getroffen door Columbia op fytosanitair gebied, om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Ook andere landen in de regio wapenen zich tegen de ziekte, meldt LVV, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February