Lijnrechte standpunten in DNA over 'Alcoa-deal'
23 Aug, 00:01
foto
Wendell Asadang, voorzitter van de commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)


De standpunten in De Nationale Assemblee (DNA) zijn donderdag scherp gesteld bij de behandeling van de ontwerpwetten voor de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO). Oppositieleden hebben net als de externe deskundigen aangetrokken door DNA, benadrukt dat de regering geen goede onderhandelingen heeft gevoerd met Alcoa/Suralco. De regering heeft na de hevige kritieken een transactieprotocol ingediend. De oppositie wijst erop dat in de oorspronkelijke documenten de veranderingen moeten worden aangebracht. Dit is ook de mening van de externe DNA-deskundigen. Een belangrijk discussiepunt is dat de Afobaka krachtcentrale in goede staat moet worden overgedragen aan Suriname. De debatten gaan vandaag door.  

"Met de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo overeenkomst en het tekenen van de nieuwe overeenkomsten, wordt een traject van ruim 4 jaar onderhandelen tussen Suriname en Alcoa afgesloten. Het betekent geenszins het definitieve einde van de bauxiet industrie noch het definitieve einde van de aanwezigheid van Alcoa in Suriname. Alcoa zal nog jaren actief zijn in Suriname om uitvoering te geven aan het Milieuherstel- en saneringsprogramma en het Bakhuis Ontwikkelingsprogramma. Met de overdracht van het waterkrachtwerk aan de Republiek Suriname, 13 jaar eerder dan afgesproken, kan Suriname op jaarbasis ongeveer US$ 100.000.000 besparen," benadrukte Assembleelid Wendell Asadang (NDP), voorzitter van de commissie die de openbare behandeling voorbereid heeft. 

Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie, staat achter het standpunt van de externe deskundigen dat de waterkrachtcentrale geen eigendom is van Suralco. Uit alle documenten blijkt dat Suriname grond, water en andere zaken heeft ingebracht. Dit verzwakt volgens hem het uitgangspunt van Suriname in alle aspecten. "De regering heeft weer vastgesteld dat niet Suralco de BO heeft beëindigd, maar dat dit in samenspraak is gegaan. De belangen van het Surinaamse volk zijn verkocht, doordat men zich niet is gaan houden aan de overeenkomst," stelt Gajadien. Daarom kan Suriname Suralco niet verwijten van wanprestatie. 

Commissielid Gregory Rusland (NPS) is het eens met commissievoorzitter Asadang dat de externe deskundigen zich goed van hun taak hebben gekweten bij het bestuderen van de documenten. Rusland zegt dat de externe deskundigen van DNA het aan het rechte eind hebben dat het Surinaamse recht moet gelden bij de beëindiging van de BO. "Wanneer men zaken doet met Suriname zal het Surinaamse recht moeten gelden. Het kan niet dat je een burger hebt die in de fout is gegaan en plotseling vindt dat het Surinaamse recht niet op hem van toepassing is," stelde Rusland. Als de Suralco operationeel was in Nederland of Amerika dan had ze alle recht om dat te eisen, maar het bedrijf werkt en functioneert in Suriname. Het gaat om een Surinaamse company en men dient zich volgens de volksvertegenwoordiger neer te leggen bij de Surinaamse wetten. Suriname moet op verantwoorde wijze de BO beëindigen, daarom moet volgens Rusland eerst in eigen huis akkoord worden bereikt. De externe juristen moeten de ruimte krijgen om tot een vergelijk te komen met elkaar over alle punten. Het gaat om een nationale aangelegenheid, voerde hij aan. 

Verschillende Assembleeleden hebben op de eerste dag hun standpunt gegeven over de ontwerpwetten die de regering heeft ingediend. Er is veel kritiek geleverd op de finale concepten die de presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe heeft geproduceerd. Commissielid Marinus Bee heeft namens de ABOP geëist dat er een onderzoek komt naar de staat van de Afobakadam en de bijbehorende infrastructuur. De commissie is overeengekomen dat de dam in de staat waarin deze verkeert, zal worden overgedragen. Bee vroeg zich af wat de levensverwachting van de dam is. De kosten van onderhoud van de Afokadam tot de periode van 75 jaar, zoals opgenomen in de BO, en de kosten van ontmantelen van de dam gestort dienen te worden in een daartoe door de overheid op te zetten fonds. De BO is volgens Bee niet correct, want Suriname heeft een sterkere positie hierin dan de overeengekomen ontwerpwetten. De discussie wordt later op de dag voortgezet. 
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February