Nieuwe bezems?
22 Aug, 16:43
foto


Men zegt wel eens dat nieuwe bezems schoon vegen. Met zoveel fanfare is de 49e korpschef benoemd. Hopelijk zal de nieuwbakken politiebaas, zoals hij zelf belooft, verregaande maatregelen treffen. De hamvraag is of hij de ruimte en alle tools krijgt om de opgedragen opdrachten door het hoogste gezag, de president, uit te voeren.

De nieuwbakken korpschef kondigt aan, dat zijn korps de criminaliteit flinke slagen zal toebrengen. Voorts wil hij het politiekorps zelfvoorzienend maken. Het Surinaamse volk dat gebukt gaat onder de problemen criminaliteit, geluidsoverlast en verkeersovertreders, kijkt halsreikend uit naar de impopulaire of populaire maatregelen, die de progressieve en energieke chef in het vooruitzicht stelt.

Als oplossing voor dit zeer zorgwekkend probleem wordt met stelligheid gesteld, dat er zijdens het ministerie van Justitie & Politie meer financiële middelen, manpower en materieel ter beschikking wordt gesteld. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft de huidige chef wel duidelijke beleidsplannen aangekaart en er wordt gehoopt, dat hij als een waarachtige Surinamer zijn toezeggingen waarmaakt; zonder dat hij in zijn werk wordt tegengewerkt door zijn superieuren!

Haast dagelijks wordt de gemeenschap opgeschrikt door vele berovingen, roofmoorden, verruwende- en harde criminaliteit; terwijl de machthebbers een hardere aanpak blijven beloven zonder enige positieve verbetering.

De korpschef wordt veel wijsheid, tact en vooral veel moed en daadkracht toegewenst met zijn voornemens, waarbij hij zich wil gaan focussen op de domeinen, t.w. HRM ( Human Resource Management), bedrijfsvoering en vooral op de criminaliteitsbeheersing/en -bestrijding. Verder wil hij schoonschip houden bij de Centrale Inlichtingendienst. De rotte appels moeten zonder meer uit de mand worden gegooid!

Hopelijk zullen de drastische en efficiënte maatregelen zo spoedig als mogelijk worden getroffen om het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap en bij de toeristen terug te laten keren! Regel- en wetgeving moet voor eenieder gelden en wel zonder aanzien des persoons!

Roy Harpal
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February