SDG-bewustwordingssessies voor West-Suriname
19 Aug, 22:46
foto
Jongeren van het dorp Washabo krijgen informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals).


De jongeren van het inheemse dorp Washabo hebben het afgelopen weekend informatie gehad over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). De delegatie van de SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bevindt zich tot morgen in West-Suriname (ressort Kabalebo) om verschillende doelgroepen in de gemeenschappen te informeren.

De werkgroep betrekt ook het traditioneel gezag, vrouwen en jongeren van de dorpen Washabo, Section en Apoera, nauw bij de sessies. De bewoners van deze gebieden krijgen tijdens de sessies eerst het woord, zodat de link naar hun leefomstandigheden beter gemaakt kan worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij ondersteuning krijgen in het ondernemen van duurzame acties.

Cylene France van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, zegt dat de dorpelingen sowieso al bezig zijn met deze ontwikkelingsdoelen die overal in de hele wereld worden nagestreefd. Deze informatiesessies maken deel uit van het project Technical Assistance to the ministery of Regional Development. Dit project wordt met technische en financiële ondersteuning van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, uitgevoerd.

De SDG-werkgroep hoopt na deze sessies, een link te leggen tussen de plaatselijke gemeenschappen en de Small Grants Programme Suriname voor technische assistentie. De Small Grants Programme krijgt haar fondsen uit de Global Environmental Facilities (GEF) en wordt gefaciliteerd door de UNDP, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February