Personeel Huize Ashiana wacht al twee jaar op uitvoering afspraken
17 Aug, 04:27
foto
In januari dit jaar ging het personeel van Huize Ashiana al in staking om het niet nakomen van afspraken over de uitbetaling van toelagen. (Archieffoto: Raoul Lith)


Het personeel van Huize Ashiana wordt ongeduldig nu de afspraken met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) maar niet van de grond komen. Al twee jaar is het personeel via zijn bondsbestuur bezig om uitvoering te bewerkstelligen van zijn functieherwaardering. De ontevreden leden willen nu de spijkers met koppen slaan.

Tijdens een algemene ledenvergadering vrijdag zijn de werknemers geïnformeerd over de stand van zaken. Hen is voorgehouden dat alles al op papier is en dat minister Andre Misiekaba bij zijn aantreden bij Sozavo had beloofd de zaken van Huize Ashiana zo snel mogelijk in orde te maken. De bondsleden willen nu daden zien, omdat het kort dag is. Ze rekenen  er niet op dat zaken volgend jaar in orde zullen worden gemaakt, aangezien het dan een verkiezingsjaar is.

Het bestuur heeft de opdracht meegekregen om zo spoedig mogelijk, volgende week met minister Misiekaba om de tafel te zitten, om de knelpunten te bespreken. Met of zonder gesprek met Misiekaba, de ledenvergadering zal volgende week bepalen hoe verder te gaan met zijn ontevredenheid.

Behalve de herwaardering in functie, moeten ook aanpassingen worden doorgevoerd in de vervoers-, kleding-, nachtdienst- en overuurstoelage. De veranderingen moeten worden doorgevoerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, via het ministerie van Sozavo waaronder Huize Ashiana valt. De werknemers hebben duidelijk te kennen gegeven da ze het wachten beu zijn. Voorlopig gaan de werkzaamheden gewoon door, totdat volgende week anders wordt beslist.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February