Column: Onderhoud kost geld!
15 Aug, 00:59
foto


Op het terrein van het Willebrod Axwijk sportcomplex (Sosis) werd de eerste kunststof atletiekbaan in 2007, nu ruim 12 jaar geleden, in gebruik genomen. De baan is opgezet door de stichting Personeelsvoorzieningen KPN, die ook het onderhoud voor haar rekening nam. De moeder der sporten kende in de jaren daarna een kwalitatieve en kwantitatieve groei. Veel jongeren uit verschillende wijken van Paramaribo sloten zich aan bij de verenigingen die destijds actief waren op Sosis. Er waren geregeld wedstrijden op de nieuwe baan en atleten zagen een duidelijke verbetering in hun prestaties. Als gevolg hiervan sneuvelde het Surinaamse record dat geruime tijd op naam stond van Sammy Monsels, die zelf ook nauw betrokken was bij de realisatie van de baan.

Deze opleving was echter van korte duur. In 2013 stopte de stichting met de ondersteuning van de Surinaamse Atletiekbond en belastte 'Vrienden van de Surinaamse atletiek' met het onderhoud. In 2017 werden nog wel onderhoudswerkzaamheden verricht door deze organisatie, maar de staat van de baan ging daarna drastisch achteruit.  Van Surinaamse zijde is het onderhoud ook niet ter hand genomen, waardoor de baan momenteel niet meer verantwoord kan worden gebruikt. Dit is helaas het zoveelste voorbeeld van een goed initiatief, zonder een lange termijn planning.

Hoewel dit een aderlating is voor de atletieksport, hebben atleten nu een prima alternatief in de Roda baan aan de Gladiolenstraat. Er is een beheersstructuur en er is een drempeltarief dat het onderhoud moet garanderen. Niet iedereen heeft begrip voor deze methode, maar gezien de enorme kosten van het onderhoud, lijkt dit mij wel de juiste benadering. Indien de vergaarde middelen gebruikt worden voor onderhoud, zal de baan langer in goede staat blijven. Hopelijk raken meer sporters of mensen die gewoon fit willen blijven, doordrongen van het gegeven dat het in stand houden van de baan gepaard gaat met hoge kosten. Het heffen van een drempeltarief is noodzakelijk, anders zal ook deze baan geen lang leven beschoren zijn. Het wordt tijd dat de gemeenschap ervan doordrongen raakt, dat het verlenen van diensten niet kosteloos kan zijn en dat onderhoud geld kost.

Mireille Hoepel

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January