Ondeskundigheid en nattevingerwerk, grootste risico's NRA
13 Aug, 04:23
foto


Reactie op 'Van Dijk-Silos kraakt harde noten over risico's NRA'

Naar aanleiding van dit artikel voel ik mij genoodzaakt de volgende op- en aanmerkingen te maken:

1. Op basis van de case Oemrawsingh trekt mw Van Dijk-Silos de conclusie dat het politiekorps "compleet corrupt" is. Hier is sprake van een premature generalisatie. Wie verstand heeft van analyseren, weet dat je op basis van een enkel geval nimmer een algemene (en in dit geval zeer verregaande) conclusie kan trekken. Dit gegeven vindt in deze specifieke case ondersteuning in de wetenschap dat het politiekorps uit verschillende divisies bestaat waarvan de Narco-afdeling slechts één is. Hoe Van Dijk-Silos het klaarspeelt om n.a.v. een narco-geval conclusies over corruptie bij de Surveillance, Verkeer, Jeugd- en  Zedenzaken en alle andere afdelingen van het Korps Politie Suriname te trekken, weet zelfs God niet!

2. Wat de zaak nog erger maakt, is dat zij dezelfde conclusie over de Douane en goudsector trekt zonder enige onderbouwing.

3. Terwijl het assessment nog gedaan moet worden, somt onze voorzitter van het PMT (Project Management Team) tijdens een discussieavond heel simpel de zaken op die (volgens haar) een dreiging vormen voor Suriname (zonder enig onderzoek te hebben verricht dus). Mijn vraag: als je al deze factoren uit het hoofd kent, wat is dan de noodzaak van een assessment.

3.  Onze voorzitter van het PMT neemt deel aan een discussieavond georganiseerd door de Kenniskring. Saillant detail is dat de panelleden ook afkomstig zijn uit het bankwezen, een van de te analyseren sectoren van het NRA. De slager gaat dus vooruitlopend op wat moet gebeuren zijn eigen vlees keuren en krijgt bovendien bijval van een van de onderzoekende instanties (die neutraal behoort te zijn). Als dit geen doorgestoken kaart is, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, als de banken hun zaken op orde hebben, zoals Van Dijk-Silos blijkens het bericht heeft aangegeven, rijst bij mij de vraag waarom er beslag is gelegd op die 19 miljoen euro waarvan een groot deel te herleiden is naar de banken!

Concluderend:
Van Dijk-Silos slaat de plank helemaal mis met haar uitspraken, en geeft daarmee aan niet geschikt te zijn voor dit analysewerk. Op deze manier wordt Suriname te schande gezet bij de buitenwacht en kunnen wij slechts hopen dat die buitenlanders én geen Nederlands verstaan, én niet de tijd zullen nemen om dat wat onze PMT voorzitter heeft verkondigd, te vertalen naar het Engels.

Het ergste van de zaak is echter dat vanuit het bevoegde gezag niemand het lef heeft om haar tot orde te roepen.

Uit deze omissie kan voor de zoveelste keer de conclusie getrokken worden dat voor hoogopgeleiden in Suriname de drempel om onzin te verkondigen heel laag is, aangezien zij weten dat correctie in negen van de tien gevallen uitblijft.

Ps. Ten slotte kan de vraag gesteld worden waarom de beveiliging van Van Dijk-Silos indertijd uitsluitend uit politieambtenaren bestond als de leden van deze beroepsgroep zo corrupt zijn.

Drs. R. Hellings,
voorzitter Surinaamse Politiebond
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May