Somohardjo: Regering maakt ons tot bedelaars
29 Jul 2019, 16:38
foto
De voorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, spreekt de nieuwe kernleden van Domburg toe.


De regering wil het volk tot bedelaars maken. Met bedelaars wordt niet alleen bedoeld de mensen die op straat hun hand ophouden voor een kwartje of een gulden, maar in feite ook alle anderen die moeten bedelen om een voedselpakket of om hun baan of positie te behouden. Dit hield voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) de aanwezigen voor tijdens de installatie van zes kernen op Domburg. 

Hij noemde onder meer bepaalde ambtenaren, die terughoudend zijn om aan politieke activiteiten deel te nemen uit angst voor rancune. Zij moeten volgens de PL-voorman rekening houden met de NDP en diens rancuneuze maatregelen. Hij benadrukte echter "dat wij ons niet tot bedelaars moeten laten maken, ook al worden zoveel pogingen daartoe gedaan. Ze willen ons tot bedelaar maken, maar dat moeten wij voorkomen”, gaf Somohardjo de kernen en sympathisanten van de partij mee.

Somohardjo hekelde de situatie in het land en zei dat het niet zo door kan gaan. Mensen krijgen een salaris, maar alles is duur. Mensen worden afhankelijk gemaakt van een pakket en worden daardoor tot bedelaars gemaakt. “Daarom zijn we hier, om u te overtuigen dat u geen bedelaar hoeft te worden”, liet de politicus de aanwezigen weten. Hij was bijzonder blij dat ondanks alle misleidingen en verleidingen de mensen van Domburg bereid zijn om zitting te nemen in een PL-kern en dat hij maar liefst zes kernen in dit ressort mocht installeren. 

Vechten voor inspraak
De PL-voorzitter riep de mensen op om zich niet te laten verdelen. Ook moeten zij zich niet slechts als ‘bloemstuk’ of ‘versiering’ laten gebruiken. ”Verdeeldheid breekt, eenheid maakt macht”. Hij riep de mensen op om hun waardigheid niet te verliezen. Als voorbeeld noemde hij wanneer iemand bij een ander inwoont. Degene die inwoont heeft haast geen rechten, want de regels worden bepaald door degene die het huis heeft. Maar iemand die op zichzelf woont, ook al is diens huis nog zo klein, kan voor zichzelf bepalen. “En dat is waarvoor we vechten, voor inspraak!”

Somohardjo beseft dat de kernen geen gemakkelijke taak zullen hebben. Hij hield de nieuwe kernleden voor dat ze mogelijk de volgende zelfs al benaderd kunnen worden door anderen, om de overstap naar hen te doen. Zij zullen wellicht worden verleid met pakketten, functies en posities. “Maar als u toehapt, bent u verloren”, zei hij aan de kernleden. De PL-voorzitter wees voorts op het belang van een crisisplan om de ontwikkeling van het volk ter hand te nemen. Ongeacht wie president wordt, belangrijk is dat een nationaal ontwikkelingsplan moet worden uitgevoerd. “Wij moeten een brug vormen naar ontwikkeling, een brug naar vooruitgang”, zei Somohardjo.
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August