Actiecomité: DNA moet niet meewerken aan Alcoa-deal
20 Jul 2019, 00:00
foto
Het Actiecomité Alcoa heeft vrijdag een persconferentie gehouden. Er is uitleg gegeven over de open brief die gedeponeerd is bij De Nationale Assemblee. (Foto: René Gompers)


Het Actiecomité Alcoa (Aca) vraagt per open brief aan De Nationale Assemblee (DNA) om niet mee te werken aan de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst. De wijziging zal helemaal in het voordeel van Alcoa werken concludeert het comité na het doornemen van de nieuwe deals, die de presidentiële commissie (pres.cie.) en Alcoa hebben bereikt. Aca stelt dat de president en de presidentiële commissie niet de belangen van het Surinaamse volk hebben behartigd, de president onwettig heeft gehandeld en dat Alcoa de Surinaamse grondwet heeft helpen schenden.

Aca heeft op een persconferentie in Lallarookh het een en ander uitgelegd over de inhoud van de brief. Het is de tweede keer dat het comité een brief richt aan het parlement. De eerste keer was na een protestactie bij het Paranam complex toen er zou worden overgegaan tot ontmanteling. Nog voor de actie goed en wel begonnen was heeft de Alcoa voor het eerst van zich laten horen en benadrukt dat zij met toestemming van de regering de handelingen pleegt. In de tweede brief die vier pagina's telt, heeft het comité de feiten op een rij gezet waarop hun conclusies en stellingen zijn gebaseerd. Die feiten hebben nog meer vragen doen rijzen. Die reeks vragen zijn ook opgenomen in de brief.

 Enkele vragen zijn “Waarom heeft de president de geheimhouding van de gesprekken tussen de pres.cie. en Alcoa niet afgewezen? Immers van Alcoa is bekend dat ze het niet schuwt om overheidsfunctionarissen om te kopen. Daarvoor is Alcoa reeds veroordeeld door de FCPA van de Department of Justice van de USA. Middels een schikking met de FCPA is toen de zaak afgehandeld voor een bedrag van 384 miljoen US$ (zie: Alcoa to pay $384 million to settle Bahrain bribery charges – Reuters.) “Waarom heeft de pres.cie. de gesprekken met Alcoa op basis van de door DNA afgewezen MOU voortgezet? Als klap op de vuurpijl liggen momenteel wetsvoorstellen bij u, gebaseerd op dezelfde door u afgewezen MOU.”

Het comité stelt voorts dat als DNA instemt met het behandelen van de voorstellen om de Brokopondo Overeenkomst te wijzigen, zij de onwettige handelingen zal legaliseren. Zij roept het parlement op om onderzoek te doen. “Daarbij adviseren wij u de hulp van Amerikaanse wetsvoorzieningen voornamelijk de 15 U.S.C: Commerce and Trade voortvloeiende Foreign Corrupt Practices Act en de U.S. Securities and Exchange Commission in te roepen,” schrijft het Aca.

Vragen waarop de actiegroep ook dringend antwoord wil, zijn: “Waarom verdedigt de Vice President de ontmanteling in DNA door te stellen dat er gifstoffen in de plant voorkomen die ons drinkwater en grondwater zouden kunnen verontreinigen. Dit, terwijl gebleken is dat ontmantelde materialen midden in Paramaribo worden opgeslagen en te koop aangeboden aan burgers? Waarom wil de president cq de pres.cie. tegen een sterk gereduceerd tarief elektriciteit aan Alcoa leveren, terwijl Alcoa volgens de BO daarop geen aanspraak maakt? Waarom mag Alcoa de schakelaar (switchyard) te Paranam die eveneens als de lijnen en masten van Afobaka deel uitmaken van de krachtcentrale, in eigendom behouden? Welke activiteit cq belang van Alcoa rechtvaardigt dat?”

René Gompers


U kunt de open brief van het Actiecomité Alcoa hier downloaden. 

pdf-icon.gif Open_brief_Aca_.pdf                
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November