Visserijsector betrokken bij invoering VMS
10 Jul, 15:33
foto
Kolonel Jerry Slijngaard van de Kustwacht houdt een presentatie voor betrokkenen uit de visserijsector, over de invoering van het Vessel Monitoring System. (Foto: LVV/NII)


Afgevaardigden uit de visserijsector, met name het Visserscollectief, hebben gisteren informatie gehad over de werkwijze, veiligheidsaspecten en de voor en nadelen van het in te voeren Vessel Monitoring Systeem (VMS). Het gaat om een vervolgmeeting op initiatief van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het streven is om per 1 januari 2020, dit systeem volledig in werking te laten treden.

Het VMS is een controle-instrument van de overheid voor het monitoren van de visserijactiviteiten en de handhaving van de vergunningsvoorwaarden. Minister Rabin Parmessar heeft gevraagd de sector actief te betrekken bij de invoering van het systeem. Kolonel Jerry Slijngaard van de Kustwacht heeft een presentatie gehouden voor de betrokkenen.

Het Visserscollectief mocht nader ingaan op de presentatie over de implementatie en werking daarvan en had ook andere vragen voor de minister en zijn staf. Het bestuur van de Visserijsector in Paramaribo is door de minister voor vrijdag uitgenodigd om uitgebreid te praten over de andere dringende vraagstukken waarmee de sector kampt.

Slijngaard legde onder meer uit hoe er binnen het systeem gewerkt zou worden, als zich een calamiteit voordoet. Parmessar gaf aan dat bij de komende uitgifte van vergunningen, ordening van de sector centraal zal staan; eenieder zal moeten voldoen aan de aangepaste voorwaarden. Hij gelooft dat met de ondersteuning vanuit de sector zelf en alle instanties, dat deze ordening zal werken en dat hierbij de sector ook beschermd wordt tegen overbevissing.

In 2018 is de Commissie Ordening Visserijsector ingesteld met als doel het samenstellen van een stappenplan, zodat tot ordening kan worden overgegaan. De commissie zal ook voorstellen doen hoe tot regulering te komen binnen deze sector en daardoor de illegaliteit een halt toe te roepen. In de ordeningscommissie zitten de ministeries van LVV, HI&T, Justitie en Politie, Defensie en Binnenlandse zaken. De commissie heeft reeds enkele zaken gerealiseerd en verregaande gesprekken gevoerd met de belanghebbenden, zegt de voorlichting van LVV, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May