Misiekaba wil een permanent fonds voor noodsituaties
09 Jul, 03:51
foto
Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)


Behalve de bijdrage die de Staat levert om de getroffenen van de brand te Latour en Pontbuiten te ondersteunen, is er ook een rekening geopend voor donaties. Het SRD gironummer bij de Hakrinbank is: 20.965.28.68 onder de naam 'Ook ik help'. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hoopt dat de rekening omgezet kan worden in een permanent fonds. Er zijn dan altijd middelen om gelijk in te kunnen springen bij noodsituaties, vooral bij woningbrand waar mensen alles verliezen. 
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gelijk deskundige begeleiding ingeroepen van een psycholoog, psychiater en huisarts. Ook is aan Henk Amstelveen gevraagd om de veldbegeleiding voor directe buurtbewoners, familieleden en klasgenoten, deelt de minister mee tijdens een persconferentie over de woningbranden in Latour en Pontbuiten, waarbij vijf kinderen het leven hebben gelaten. “Ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat dit een heel grote tragedie, een drama is, van ongekende omvang waarbij in een ochtend in twee afzonderlijke branden we gewoon vijf jongens hebben verloren. Ik heb er geen woorden voor,” benadrukt Misiekaba. Als regering is het geringste wat je kunt doen de materiële nood proberen te verzachten.

Door de president is een initieel bedrag aan ondersteuning voor kleding en de aanschaf van de meest basale zaken ter beschikking gesteld aan de families. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de wegen en terreinen in de buurten waar mensen ontvangen worden voor rouwvisite, aangepakt. Bij de woningbranden zijn er drie huizen vernietigd. Intussen hebben alle overlevenden tijdelijk onderdak. De eerste avond heeft een van de personen die zijn huis verloren heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht.

Misiekaba geeft aan dat donaties in natura kunnen worden afgegeven bij het ministerie aan de Waterkant. Uiteraard is men vrij om het rechtstreeks aan de familie te geven, maar om te voorkomen dat er dezelfde donaties worden gedaan is hij er voorstander van dat het zoveel mogelijk centraal gebeurt. De begrafeniskosten worden volledig door de overheid bekostigd. 

Raoul Lith
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May