SLM betreurt berichtgeving, gaat inhoudelijk niet in op kwestie-Lau
06 Jul 2019, 12:45
foto


Ofschoon de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij NV inhoudelijk niet wil ingaan op de redenen van het op non-actief stellen van algemeen directeur Gerard Lau, zegt het bedrijf de "diverse ongegronde berichtgevingen zoals die zijn verschenen in de media" te betreuren. "Deze berichtgevingen berusten niet op juistheid van de gebeurtenissen welke ertoe hebben geleid dat de raad van commissarissen - binnen zijn bevoegdheden- ertoe is overgegaan tot een bepaalde statutaire handeling."

In een perscommuniqué zegt de SLM dat ter voorkoming van verdere misvattingen en het onnodig berokkenen van schade aan alle bij deze betrokken partijen zij het volgende erop stelt:

"Als gevolg van diverse beleidsmatige en statutaire perikelen binnen de SLM, waarbij de RvC en de algemeen directeur vooralsnog niet kunnen komen tot een vergelijk, heeft de rvc van de SLM N.V. besloten de algemeen directeur dhr. K.T. (Gerard) Lau tijdelijk te ontlasten van zijn werkzaamheden. Alhoewel Dhr. Lau weliswaar nog in functie is, is deze echter niet actief van karakter.

Voorts wordt benadrukt dat het besluit van de rvc helemaal niet gestoeld is op enige vliegtuigkeuze en betreurt ten stelligste dat de regering ten onrechte wordt meegesleurd in dit geheel. De staat Suriname is aandeelhouder van het bedrijf en vervult de aan haar toebehorende rol binnen de toegestane perken.

Het publiceren van berichtgevingen zonder enige verificatie kan leiden tot onnodige ruis binnen de samenleving. De SLM spreekt daarom de hoop uit dat in het vervolg er verificatie van de verkregen informatie wordt gepleegd bij de daartoe geëigende personen of instanties, alvorens dergelijke berichten te publiceren.

In dit stadium wenst de SLM niet inhoudelijk in te gaan op betreffende casus."

Lau die nog geen jaar geleden is benoemd tot algemeen directeur bij de SLM is woensdag 3 juli per direct op non-actief gezet. Het perscommuniqué van de SLM is de eerste reactie van partijen over deze kwestie. Zijn contract verloopt op 9 juli.

Monday 10 August
Sunday 09 August