Coalitie doet voorstellen wijziging begroting; vandaag antwoord
06 Jun 2019, 00:01
foto
NDP-fractieleider Amzad Abdoel doet wijzigingsvoorstellen. (Foto: Raoul Lith)


De begrotingsbehandeling wordt naar verwachting vandaag afgerond in De Nationale Assemblee. Aan het woord komt later op de dag minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft enkele wijzigingsvoorstellen gedaan. De regering heeft via vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld dat de begroting zoals ingediend, niet gewijzigd wordt vanuit de regering. De wijzigingsvoorstellen vanuit De Nationale Assemblee worden afgewacht. 

Abdoel zegt aan Starnieuws dat de drie belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn, het Woningbouwfonds voor SRD 150 miljoen, Garantiefonds voor SRD 10 miljoen en een fonds voor de handhaving van de Wet Moederschapsverlof voor SRD 6 miljoen. Daarnaast zijn voor veiligheid extra middelen gevraagd. Deze bedragen cumulatief SRD 5 miljoen. Voor het sociaal beleid is een extra SRD 170 miljoen voorgesteld, terwijl voor de gezondheidszorg SRD 150 miljoen extra is gevraagd. 

De belangrijkste verschuiving is voorgesteld voor de begroting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die een besparing opleveren van SRD 700 miljoen. Het gaat hier onder andere om het terugbrengen van het Dalian 5 project. Ook voor de begroting van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn wijzigingsvoorstellen gedaan die ettelijke miljoenen aan besparingen opleveren. Er zijn verder tal van kleine voorstellen gedaan voor: Onderwijs, waaronder scholenbouw, Regionale Ontwikkeling voor de post districtsbestuur en enkele andere ministeries. 

Uit de beantwoording van Hoefdraad moet blijken of de regering zich terug kan vinden in de wijzigingsvoorstellen. "Het is begrijpelijk dat de regering nog wat exercities moet plegen over wat zij wel en wat zij niet kan meenemen. Er zijn juridische beperkingen die bij deze exercities zullen meetellen. Daarvan is de fractie zich bewust. Wij kijken uit naar wat wel of niet meegenomen wordt en de motivering ervan door de regering," zegt Abdoel. 

Na de beantwoording door minister Hoefdraad, volgt de derde ronde van de 15-personen tellende commissie. Veel oppositionele partijen hebben geen spreektijd meer. Volgens verwachting zal bij de afsluiting president Desi Bouterse ook het woord voeren. Er is een motie ingediend door de oppositie waarin de begroting wordt afgewezen. Op Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) na, zijn er geen wijzigingsvoorstellingen gekomen vanuit de oppositie. De coalitie heeft eveneens een motie ingediend waarin goedkeuring en ondersteuning wordt gegeven om het voorgenomen regeerbeleid correct uit te voeren, ter verdere verbetering van welzijn en welvaart van de gemeenschap.