Minister Gopal werkt aan ontwikkeling schoolsport
15 May, 06:38
foto
Minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken. (Foto: Raoul Lith)


Met het in leven roepen van de Stichting Schoolsport Federatie (SSFS) wil het ministerie van Sport en Jeugdzaken invulling geven aan de ontwikkeling van de schoolsport. Dit laat minister Lalinie Gopal optekenen in De Nationale Assemblee (DNA) dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling. Samen met de projectunit Lichamelijke Opvoeding van het ministerie van onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinowC), moet de SSFS zorgen voor een goede afstemming van de sportontwikkeling op de scholen. 

De SSFS is op dit moment bezig de laatste hand te leggen aan de uitwerking van een nationaal strategisch schoolsportplan, door gesprekken te voeren met andere betrokkenen die een bijdrage kunnen leveren bij de formulering en uitvoering van het plan. In het plan is ook de herstart van de schoolkampioenschappen opgenomen. De bewindsvrouw geeft hiermee antwoord op de vragen van DNA-leden Patricia Etnel (NPS) die wil weten of er een duidelijk plan is voor sport op de scholen en Erwin Linga (NDP) die heeft gevraagd over de status van scholencompetities in het binnenland. 

Het ministerie is druk bezig de voorbereidingen te treffen om een algemeen zwembad van 25 meter te bouwen in Coronie. Het projectdossier is afgerond en minister Gopal streeft ernaar om dit jaar te beginnen met de bouwwerkzaamheden. Zij voegt daaraan toe dat ook voor het project Rehabilitatie Sporthal en Algemeen Zwembad Nickerie, het dossier bijna afgerond is. Dit wordt samen uitgevoerd met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. “De zojuist genoemde projecten bewijzen het tegendeel en geven aan dat het ministerie wel hard werkt aan het scheppen van randvoorwaarden om de sport verder te ontwikkelen”, reageert Gopal op de opmerking van Etnel als zou het ministerie niet investeren in sportfaciliteiten. 

De regering erkent het belang van de ontwikkeling van de fysieke en psychische vorming van de bevolking in het algemeen, maar meer nog in het bijzonder van de jeugd. "Onze jeugd moet in staat kunnen zijn op te groeien in een veilige samenleving, waarbij hun talenten ontwikkeld kunnen worden en ze zelf ook actief kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en daarmee ook aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving”, stelt Gopal. 

Omdat het jeugdbeleid zo complex is, meent Gopal, is er op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling (Sozavo) een overkoepelend orgaan in het leven geroepen; “IK BEN”. Deze moet ervoor zorgen dat de bescherming van de jeugd wordt bewerkstelligd. Het doel hiervan is om samen programma’s te ontwikkelen en uit te voeren ten behoeve van de jeugd, de groep tienermoeders die op school teruggeplaatst willen worden. Deze moeders worden geregistreerd en in samenwerking met het MinowC teruggeplaatst op school. De overige tienermoeders worden begeleid door Sozavo. “Er is dus een verschil in benadering als het gaat om scholierenmoeders en tienermoeders”, zegt de minister. Voor meer informatie over de overige tienermoeders verwijst Gopal naar haar collega-minister. 

Yvanka Ozir-Awailame

Advertenties