Positie minister Soerdjan nog onduidelijk
14 May 2019, 11:01
foto
Minister Lekhram Soerdjan van LVV. Hij wacht nog op antwoord van de president.


De positie van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij is nog niet duidelijk. In De Nationale Assemblee zal zijn vervanger Ronni Benschop van Defensie de vragen beantwoorden. Dit deelt vicepresident (vp) Ashwin Adhin vandaag mee op een vraag van Assembleelid Jitendra Kalloe. 

Soerdjan heeft op 9 april zijn portefeuille ter beschikking gesteld van president Desi Bouterse. Het staatshoofd heeft hem gevraagd om zijn brief aan te houden. Of hij zal aanblijven is nog niet duidelijk. Adhin zegt dat de president uiterlijk donderdag uitsluitsel zal geven over deze kwestie. Soerdjan is nog steeds minister van LVV en doet zijn werk. Alleen is er politiek voor gekozen om hem niet te laten antwoorden in De Nationale Assemblee, omdat hij een standpunt heeft ingenomen over zijn positie. 

VHP-fractieleider Chan Santokhi benadrukt dat duidelijkheid nodig is. Volgens de vp functioneert hij wel op het ministerie maar kan niet antwoorden in De Nationale Assemblee. Hij vindt deze kwestie niet in de haak. Starnieuws heeft vernomen dat de minister al langer dan een maand nauwelijks aan het werk verschijnt. Hij neemt ook niet deel aan de vergaderingen van de Raad van Ministers. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voert aan dat ministers geen verantwoording verschuldigd zijn aan De Nationale Assemblee, maar aan de president. De orde van wie antwoord geeft namens de regering, wordt bepaald door de regering. Het werk in De Nationale Assemblee gaat door ongeacht of de minister er is of niet. Adhin benadrukt dat als de minister er niet is er een 1e en 2e vervanger is. Zijn vervanger zal antwoorden. Het is een politieke keuze, stelt de vp. 

Tot nu toe is bekend dat donderdag vier nieuwe ministers worden beëdigd. Het gaat om André Misiekaba (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Sergio Akiemboto (Natuurlijke Hulpbronnen), Vijay Chotkan (Openbare Werken, Transport & Communicatie) en Rabin Parmessar (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer).

Saturday 30 May
Friday 29 May
Thursday 28 May