Dollars stromen het reguliere circuit binnen
13 Apr 2011, 10:00
foto
Jim Bousaid, algemeen directeur Hakrinbank en de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.


De dollars stromen weer het reguliere circuit binnen. Doordat het verschil tussen de parallelle en de officiële wisselkoers voor de Amerikaanse dollar zeer klein is geworden, gaan mensen die dollars willen ruilen voor SRD's vaker naar de reguliere, commerciële banken in plaats van naar de cambio's of het grijze circuit.
"De commerciële banken krijgen de laatste tijd een ruimer aanbod van US dollars te verwerken", bevestigt Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank. "We kunnen inmiddels zelfs uit eigen middelen putten om in de vraag naar dollars te voorzien."

Monetair is Suriname in rustiger vaarwater gekomen, zegt Bousaid, mede dankzij de devaluatie van de SRD, waartoe de Centrale Bank eerder dit jaar besloot. Daarnaast is er minder geld in omloop, waardoor er minder vraag is naar vreemde valuta.

Bousaid is onlangs benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, de belangenorganisatie van acht in Suriname opererende commerciële banken. De vereniging onderhoudt intensieve contacten met de Centrale Bank, met wie Bousaid zegt "een uitstekende werkrelatie" te onderhouden. Daarnaast is er regulier overleg met het ministerie van Financiën en andere ministeries.

Een belangrijk onderwerp dat op de agenda staat voor het bankwezen is volgens Bousaid het toezicht vanuit de Centrale Bank. De Centrale Bank wil dat toezicht versterken; dit zal in nauw overleg gebeuren met de banksector. Bousaid zegt "grote veranderingen" te verwachten op dat terrein.
Het streven is het toezicht op het bankwezen aan te laten sluiten op wat internationaal gebruikelijk is, in lijn met de richtlijnen van de Bank for International Settlements (BIS, de "bank der centrale banken") in het Zwitserse Basel.
Volgens Bousaid is "modern toezicht" ook zeer in het belang van het lokale bankwezen. "Willen we onze concurrentiepositie in de regio handhaven, dan moeten we wat toezicht betreft geen afwijkend regime hebben. Dat zou slecht zijn voor onze concurrentiepositie in de Caricom."

Een ander onderwerp van overleg tussen de bankiers en de overheid is de wetgeving die het witwassen van inkomsten uit illegale transacties moet tegengaan. Ook op dat vlak "moet nog meer gebeuren", zegt Bousaid. Het verantwoordelijk ministerie voor wetgeving en handhaving op dit terrein is het Ministerie van Justitie en Politie.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May