VES wil toeristen inschakelen voor binnenbrengen US$
29 Apr 2019, 02:54
foto


De campagne 'Breng dollars naar Suriname' is volgens de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) op korte termijn de oplossing om het valutaprobleem aan te pakken. Voorgesteld wordt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) samen met de Surinaamse Bankiersvereniging hiertoe een campagne start met het doel de reizigers vanuit Nederland en Frans-Guyana contante US-dollars in de economie te laten besteden.

Via een mediacampagne met de inzet van diverse ICT-tools kan dit voorstel worden uitgevoerd, meent de VES. Zo wordt enerzijds zorggedragen voor een vermindering van de 'Euroberg', en anderzijds kan een significant deel van de binnenlandse behoefte aan contante US-dollars worden gedekt. Zeker is dat de vraag naar US$ zal toenemen in de vakantieperiode met als gevolg dat de wisselkoers onnodig verder zal stijgen. "In de piekmaanden praten we al gauw over minstens € 10 miljoen die per maand door bezoekers hier worden besteed. Als wij maar de helft hiervan kunnen bewegen dollars mee te nemen, dan betekent dit een significante (korte-termijn) verbetering van het huidig probleem. De juristen en de politici hebben dan alle tijd om het juridische goed uit te pluizen en om de dieperliggende oorzaken serieus aan te pakken," zegt de VES in een persbericht.

De VES zegt dat op de persconferentie van de CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging afgelopen week geen daadwerkelijke oplossingen vernomen is om te geraken uit de impasse. Integendeel blijft men steken in het uitleggen van het probleem zonder enige oplossing aan te bieden. De 19,5 miljoen euro wordt al een jaar vastgehouden.

Niet blijven wachten
De VES vindt dat niet gewacht kan worden op de Nederlandse rechter. Het is de hoogste tijd om creatievere oplossingen te bedenken om uit de langdurende impasse te geraken. In een eerder gesprek met de Surinaamse Bankiersvereniging is voorgesteld om alternatieve transportroutes voor contante dollars te ontwikkelen. Goed georganiseerd diplomatiek afgestemd en beveiligd collectief transport van valuta is wel degelijk mogelijk als alle partijen zich daarvoor in nationaal belang inzetten. Dit is in het verleden door de CBvS in crisistijd reeds met succes gedaan.

Opvallend is dat de governor van de CBvS, Robert van Trikt, heeft aangegeven dat de 'berg aan euro’s' steeds groter wordt, waarbij een belangrijk deel afkomstig is van 'toeristen' uit Frans-Guyana en Nederland. De banken kunnen deze 'Euroberg' niet omzetten in US$. De VES is van mening dat het aantal toeristen naar Suriname juist moet toenemen, hoe meer bezoekers hoe beter het is voor de nationale economie. Maar deze bezoekers kunnen een nog betere bijdrage leveren aan de economie zij in plaats van euro’s de komende tijd overwegend contante US-dollars meenemen. Ook de toerist is hiermee beter af, daar de euro ondergewaardeerd is door de slechtere EUR/US$ ratio hier dan elders in de wereld. De toerist zal dan ook meer kunnen besteden als hij zijn euro’s in Europa omzet in dollars en hier vervolgens inkopen doet in dollars. Een win-win situatie dus.

Oplossing nodig
De campagne dient te geschieden vanuit de CBvS en de Bankiersvereniging, waarbij de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de drie landen vereist is. De Surinaamse ambassade in Nederland en de consulaten in Nederland en Frans-Guyana dienen te worden ingezet om samen met de diverse Surinaamse NGO’s een traject uit te zetten, zodat de reizigers bewust zijn van de problematiek en de positieve rol die zij kunnen spelen hierin.

De VES is zich terdege ervan bewust dat dit slechts een tijdelijke oplossing is, maar het mag duidelijk zijn dat de burger smacht naar verlichting in een op dit moment uitzichtloze valutaprobleem. De organisatie is ook bereid aan deze campagne de volle ondersteuning te geven. De VES is ervan overtuigd dat met een goede mediacampagne en eerlijke uitleg door de autoriteiten in Suriname aan de 'toeristen', dit voorstel zeer sympathiek zal overkomen.
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September