Jogi wil dat president Dodson en Pengel ook ontslaat
20 Apr 2019, 00:00
foto
Assembleelid Mahinder Jogi


Als het aan Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ligt gaan nog twee ministers naar huis. Hij heeft president Desi Bouterse gevraagd om Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en zijn collega Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie te ontslaan. De politicus vindt het niet in de haak dat de ministers stichtingen en NV's hebben opgericht. "Zij zijn bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap," roept Jogi. Als bewijs heeft hij onderliggende stukken toegevoegd aan zijn brief.

De ministers Dodson en Pengel om een reactie gevraagd, zeggen aan Starnieuws dat er niks aan de hand is. "De stichting en de NV zijn niet actief. Wij hebben ook geen concessies gekregen en hebben geen transacties gepleegd," beklemtoont Dodson. Er is geen enkel strafbaar feit begaan. De stichting 'Tranga Makandra Baka' is vorig jaar opgericht, maar er zijn geen activiteiten ontplooid, legt Dodson uit. Om te voorkomen dat 'nep nieuws' wordt verspreid, is besloten dat de NV Jorsanna Mining NV per 17 april als een 'lege NV' voort bestaat. Deze NV wordt bestuurd door stichting 'Tranga Makandra Baka'.

“Ik ben op de hoogte van het schrijven aan de president. Ik kan alleen maar concluderen dat de heer Jogi politiek probeert te scoren en daarom de schijn probeert te wekken dat een strafbare handeling gepleegd is. Echter zal simpel onderzoek uitwijzen dat de feiten anders liggen, geen enkele wet overtreden is en dat alles een inactieve status heeft. Deze informatie is ook bij de president," zegt minister Pengel die er verder geen woorden aan wil verspillen.

Jogi wijst in zijn brief aan Bouterse erop dat de twee ministers een nevenfunctie hebben en kennelijk ook een salaris ontvangen uit hoofde hiervan. Dit is volgens hem in strijd met artikel 125 van de grondwet. "Ik vraag u deze twee ministers met onmiddellijke ingang te willen ontslaan. Ik deel u voorts mee dat tegen hun een strafklacht zal worden ingediend," schrijft Jogi.

Dodson is absoluut niet onder de indruk van de brief van Jogi. "Moet de president handelen op grond van een inactieve NV zonder grond of concessie?" stelt de bewindsman. Hij merkt op dat de zaak gewoon wordt opgeblazen door Jogi die allerlei beschuldigingen uit zonder deze te kunnen staven. "Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten."

U kunt de statuten van de NV hier downloaden.
pdf-icon.gif NV_blad_1_.jpg     pdf-icon.gif NV_blad_2.jpg                
Advertenties