Column: Politieke Borrelpraat 555
14 Apr 2019, 22:22
foto


“Nou heren, ik open deze drinkebroedersvergadering. Het lid Kries vraagt het woord.”
“Ja heren, ik zal eerder weggaan, want ik ga het een en ‘t ander regelen om morgen al m’n geld van die Zuurie Tjeen’s Bank weg te halen.”
“Je brengt het, jongu. Ga je al die paysah van je nu onder je hoofdkussen bewaren?”
“Ja, maar de bankiersvereniging zelf heeft z’n bezorgdheid uitgesproken over de ontstane situatie, nu de nieuwbakken RvC van Zuurie Tjeens de directeur, die A-yaidjai-jongeman, op non actief heeft gesteld. Als rekeninghouder word ik bruya bij dit soort dingen.”
“Te begrijpen: elke bank draait op vertrouwen en gaat failliet aan wantrouwen.”
“Maar je hoorde al lang in de wandelgangen bepaalde ‘dingen’ over deze bank.”
“Maar waarom moest die nieuwe directeur op non actief? Hij lijkt me een integere figuur, met een schone trackrecord die de procedures strak volgt.”
“Klopt, en volgens de regels moest hij bepaalde beleidszaken binnen de Zuurie aan de CBvS als bancaire toezichthouder rapporteren en dat heeft hem in problemen gebracht tegenover bepaalde kopstukken en misschien ook bij schimmige figuren op de achtergrond.”
“Hoezo? Hij deed zijn werk toch naar behoren?”
“Jawel, maar daarvoor word je wel vaker in dit land de laan uitgestuurd; bij de overheid alsook bij sommige particulieren, zo te zien. Je moet meefrommelen, of je ogen sluiten of doen alsof je niets hebt gezien, anders...”
“Zoals A-Djeersy. Die slikte totdat hij hikte en bijna stikte en het toen vertikte en dat gedoe van Blafdraad niet meer pikte.”
“Of zoals onlangs het buitenfunctiestellen van Hypotheekbewaarder Vreede wat oorlog bracht bij het GLIS en grondzaken.”
“Maar alleen Baas mag de man benoemen en ontslaan, da hoe kon Frommeline Samsamdien dat eigenmachtig doen? Zo een zwaarwichtige beslissing neem je niet anders dan met toestemming van ‘daar bovenaan’, van dat echte kabinet bestaande uit Basic One met sem adviseurs, zetelend aan Riverside.”
“Maar waarom is die zaak dan vanuit die ‘Kring’ dan teruggedraaid?”
“Kijk, jonge vriend in ons midden, als jij als mijn uitvoerder eigenhandig, buiten mij om, zo een besluit had genomen, had ik jou als minister toch als eerste weggejaagd en die Vredige man daar meteen weer in z’n functie hersteld?”
“Ja, maar zoiets is toch aan het gebeuren? Het buiten functie stellen van Vredige Hypotheekman is toch teruggedraaid?”
“Ja, mooi en waar, maar waarom pas nadat het totale GLIS in beraad ging en het kantoor een hele dag dicht was?”
“En velen, zeker ook partijtoppers, witheet en woest kwaad waren dat ze hun grondzaken niet konden afhandelen.”
“Dat is die failed state van ons ten voeten uit. Niet vanwege die etnische politiek, ach nee, daar hebben we redelijk goed mee weten te leven, maar het gebrek aan integriteit, aan eerlijkheid, aan transparantie, aan gerechtigheid voor eenieder, dat heeft ons sinds 1975 tot een failed state gemaakt.”
“Ook dat gesjoemel met gronden is sinds onze onafhankelijkheid begonnen, zo zei ex-minister Franco de Mon heel eerlijk via de media.”
“Klopt! En het heeft zich intussen tot een wanstaltig monster ontwikkeld, dat ons boven het hoofd dreigt te groeien.”
“Dat een minister nu openlijk toegeeft dat ze misbruik makend van haar functie zichzelf gegrond en grondig heeft bevoordeeld ten behoeve van haar pensioen. Ai, we zijn diep gezonken.”
“En jullie oranjes en groenen en die dieftige wajangpop die nu vrouwen op z’n lijst gaat zetten, terwijl hij door hun kleedkamer liep te piepen, hebben jullie al die jaren dat jullie aan de macht waren gezorgd voor een transparant gronduitgiftebeleid? Praat nu.”
“Nee, klopt, dat is ons niet gelukt, dankzij jullie grondspeculanten.”
“Wat? Heb je niet op facebook gezien hoeveel gronden jullie Yogi Bear zich toegeëigend heeft? Dan schreeuwt die het hardst tegen mijn hardwerkende Roline? Hou toch op man!”
“Ober, ober, breng ijs, een bucket vol, want die twee heethoofden hier maken ruzie wie van hun politieke toppers zich het minst en het meest vergrepen heeft aan gronden in de boezem van de staat.”
“Maar volgens de eredoctor Carlojad zijn er genoeg wettelijke gronden en grondige regelingen om vele van deze gronden zonder al te veel kosten wederom in de boezem van de staat te brengen.”
“En waarom hebben achtereenvolgende regeringen verzuimd om deze maatregelen in het algemeen belang te treffen?”
“Omdat zij zo te zien aan de kant van het speculatief grondbelang stonden, niet aan de kant van de kleine man en vrouw die om grond smeekt.”
“Maar jullie praten alleen over de negatieve dingen. Kijk toch ook hoe glorieus we de zoveelste brug over het Saramaccakanaal hebben geopend.”
“Ja, hoe glorieus. Ik stond er echt perplex van. Regen of geen regen kon de zegen van de pikinbrotji waka verstoren.”
“En dit is de begin van het begin, want moro ow doro, we can doe de djob, dat is geen mop of fop.”
“Ja, nu pas, na bijna 10 jaren belijd met lange ij. Nu gaan die fly-overs komen en de zesbaans van de Van het Hogerhuysbrug tot naar het Molenpad.”
“Laat men eerst de brug over de Domineekreek vanuit de onvolledige rotonde van Saron aanleggen.”
“En die verzakte hobbelweg van de Willem Campagnestraat volledig opnieuw aanleggen, en geschikt maken voor al dat zware containerverkeer. Die Plengeleng van OW weet niet waarover hij staat te dromen.”
“Net als onze VeePee die uitlegt dat hij toch gelijk heeft met die 83.000 loontrekkers van Lanti; hij heeft niet gezegd 83.000 ambtenaren. Wij hebben weer eens niet goed geluisterd.”
“Jongu, en wattebout die Haz-die-raat van het SZF die bij Rimbo in diens Flaka-nah tori een tigriwinti kreeg tegen de doktoren en specialisten door hen voor overfactureerders en geldwolven uit te maken.”
“Maar is het voor 100% onwaar wat die SZF-topman op Flakka-nah tori bij Rimbo heeft uitgebraakt?”
“Nee, hij had gezegd: ‘enkelen’, ja toch?”
“Maar is het voor 100% onwaar dat onze Has-die-rat grote belangen heeft in dat Zorghotel dat met onze belastingcenten is opgekocht en fully equipped wordt, terwijl de Arme Mensen Ziekenhuizen geen geld krijgen om basiszaken te kopen?”
“Wat een rare geest waart door dit land: iedereen lijkt ruzie te hebben met iedereen. Zelfs voedseltechnologen bakkeleien met elkaar.”
“Ai, de ene groep, de Stoetgangers, zegt: suiker, zout, vetten en alle lekkere dingen zijn dodelijk, terwijl een andere groep, de Maskieta’s, stelt dat dat allemaal niet bewezen is.”
“Mar hoe komt het dan dat elke dag de poli’s van huisartsen propvol zijn? Hoe kan een huisarts gedegen kwaliteit leveren, net als een leerkracht met een klas van 65 leerlingen elke dag?”
“Mang, kletsen jullie niet over onze medische adelstand. Ze hebben jarenlang hard gestudeerd, werken hard, verdienen dan ook hard…”
“En klagen ook hard als hun belangen aangetast dreigen te worden door figuren als die…de…, nou ja, door het SZF.”
“Plus Baas heeft een persstilte in deze zaak gelast.”
“Wie heeft dit onding van ‘persstilte’, een vorm van verkapte censuur, uitgevonden? Was dat niet tijdens die geweldige frontregering van jullie?”
Jullie fitten maar op al deze dingen. Ik kijk en luister naar de mooie dingen in het leven.”
Zoals?”
“Ik ben een paar dagen geleden gestopt bij een groep anitri liederen zingende schoolkinderen en heb met ze meegezongen. Ooow, wat voelde ik me goed die dag. Ala mi drukbloed saka meteen, nanga hoge zout, sali-suiker en zoete gal.”
“Dan hoefde je die dag geen dokterspoli te gaan vullen.”
“Klopt! En het mooiste vond ik dat die omu van die supermarket aan de overkant de kinderen spontaan flesjes koude sap kwam geven en dat de leerlingen de lege flesjes in een zak verzamelden en in de ton bij omu gooiden. Ik zeg jullie: ik ben vol goede hoop voor dit land. Maar laat de jeugd veel meer zingen. Daar luister ik veel liever naar dan naar dat oeverloos geblaf van zetel-geile politici.”
“Proost op de jeugd waar muziek in zit en gezang uit komt.”

Rappa