Advocaten betalen geen contributie maar willen wel stemmen
19 Mar 2019, 06:27
foto


De advocaten Audrey Tjong A Sie en Aryan Ramlakhan hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA). Zij vinden dat hoewel zij achter zijn met het betalen van de contributie, zij stemrecht mogen hebben. In het Huishoudelijk Reglement van de SOvA staat dat wie drie maanden achter is met de contributie, automatisch geen stemrecht heeft. De verkiezing van de nieuwe deken en de Raad van Bestuur vindt zaterdag plaats. De zaak dient vanmorgen voor de kortgedingrechter.

Harish Monorath, deken van de SOvA, had eerder aangegeven dat veel leden achter zijn met het betalen van de contributie. Met het oog op de verkiezingen heeft een groot deel de achterstand aangezuiverd. De contributie is SRD 50 per maand. De advocaten voeren aan dat de bepaling in het Huishoudelijk Reglement in strijd is met het wezen van het lidmaatschap van de Orde. Aan het lidmaatschap is het stemrecht verbonden. Uit hoofde van hun zeggenschapsrecht willen zij hun stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze.

Tjong A Sie en Ramlakhan vinden dat het Huishoudelijk Reglement een besluit is van de algemene vergadering van de SOvA. Het artikel 11, 4e alinea is volgens hen vernietigbaar wegens strijdigheid met de wet en het objectieve verenigingsrecht. Zij vinden dat er niet getornd mag worden aan hun stemrecht.

Aan de rechter wordt gevraagd het besluit op te schorten in het Huishoudelijk Reglement waarin is bepaald dat leden hun stemrecht verliezen als zij drie maanden achter zijn met betalen van contributie. Starnieuws verneemt dat sommige advocaten jaren geen contributie hebben betaald. Van de 207 advocaten had driekwart geen contributie betaald. Een groot deel heeft intussen wel voldaan aan de betalingsverplichting. Indien de rechter de vordering toewijst, mogen alle advocaten hun stem uitbrengen, zonder de contributie aan te zuiveren.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January