Column: De president heeft gelijk, maar …
06 Mar 2019, 05:31
foto
President Desi Bouterse in de nacht van 25 februari op Revoplein.


Tijdens zijn toespraak in de nacht van 24 op 25 februari heeft president Bouterse gewezen op het inefficiënt gebruik van de smartphone. Hij sprak over de twijfelachtige eer voor ons land om samen met Chili en Mexico te behoren tot werelds intensiefste gebruikers van de emotjis of emoticons.

Mijn vader
Een jaar of wat geleden werd in een App gewezen op de overeenkomst tussen het hiërogliefen uit het oude Egypte en onze emojis veelvuldig op het internet gebruikt worden. In de loop der jaren is het Latijnse alfabet ontwikkeld. Terwijl er thans gezocht wordt naar kwantitatieve aanvulling, schijnen steeds minder mensen deze 26 letters optimaal te willen toepassen. De schoonheid voor taal werd mij met de paplepel meegegeven. Mijn vader vond dat hij ons – zijn kinderen - al vroeg de schoonheid van taal moest bijbrengen. Na het ontbijt las hij steevast uit de Bijbel en na de lunch vertelde hij ons de meest uiteenlopende verhalen en anekdotes of droeg hij gedichten voor.

Dat niet alleen woorden, maar ook leestekens belangrijk zijn illustreerde hij op een dag middels de volgende anekdote. In vervolgen tijden was het oordeel van de koning nodig voor het al dan niet uitvoeren van een doodvonnis. Aan de schrijver dicteerde de koning de volgende zin, die per ijlbode bezorgd moest worden: 'Doodt niet wachten tot morgen'. De schrijver plaatste echter de komma niet achter het woord 'niet', maar achter 'doodt'. Overbodig te zeggen dat ik sindsdien leestekens heel anders bekijk.

Literatuur
Maar had u niet zo een vader dan hebt u wel op een andere wijze, bijvoorbeeld op school geleerd te genieten van de schoonheid van taal. De verhalen van Shakespeare; of de schitterende romantische tragedie over Cyrano de Bergerac. Het verhaal van de mooie Roxane, haar jeugdige Christiaan en de fantastische liefdesbrieven aan Roxane waarvan later zou blijken dat die niet van Christiaan, afkomstig waren. Cyrano, die vaak uitgelachen werd om zijn grote neus was de schrijver van deze brieven. Hetgeen Roxane pas ontdekt kort voor Cyrano zijn laatste adem uitblaast.

De onvolprezen gedichten van Trefossa en zijn tijdgenoten zouden ook de prikkel voor u kunnen zijn geweest. Wij moeten echter anno 2019 constateren dat het aantal schrijvers en dichters met rasse schreden schijnt af te nemen in ons land. Een constatering die ik met pijn in het hart doe in de nationale voorleesweek. Zullen we niet meer moeten gaan lezen en schrijven; en dan zeker niet slechts whatsappberichten met steeds meer emojis.

Maar president …
De president constateerde niet alleen een overdadig gebruik van de emojis, maar hij vroeg zich ook af hoe mensen aan studeren en/of werken toekomen als ze zo vaak met de kop van die 'kleine gele man' bezig zijn.
Precies daar zou de president als leider van de regering behulpzaam kunnen en moeten zijn. Geluidsoverlast is veelvuldig aan de orde gesteld is. Velen – onder wie ik – zijn van oordeel dat er bitter weinig wordt gedaan om het excessieve geluid dat ons omringd tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Het is onbegrijpelijk dat geluidsterreur in ons land steeds meer veld wint. De meeste mensen hebben stilte en rust nodig om te kunnen studeren. Verder is het bekend dat steeds meer geestelijke arbeid verricht wordt; dat steeds meer mensen vaker thuis zullen werken. Woonhuizen zijn dan gelijk ook werkruimten waar overtollig geluid een overbodige luxe is.

Recentelijk werd er nog in DNA de geluidsoverlast besproken die door een dansgelegenheid tot diep in de nacht, maar soms ook tot ’s morgens vroeg de buren - tot in de wijde omgeving - wekelijks bezorgd. Elke ondernemer mag zijn/haar onderneming tot diep in de nacht exploiteren als daar belangstelling voor is, maar deze zal geen overlast moeten veroorzaken voor een of meerdere woonwijken. Zeker zal er verplicht voor geluidsisolatie gezorgd moeten worden. Zie daar de belangrijke taak voor de overheid en met name de bestuursdienst.

Er zijn pas studenten woonruimten op de campus van onze universiteit in gebruik genomen. Het is te hopen dat men zich spoedig op een volle bezetting van de kamers mag verheugen. Maar ook hier past het erop te wijzen dat geluidsoverlast tussen studenten onderling een bron van ergernis kan zijn.
Er is dus nog veel meer nodig en zeker noodzakelijk om het studeren te stimuleren en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Het minder versturen van emojis lijkt een goede eerste stap.

Hans Breeveld
Advertenties