Mega Combinatie zal zich beraden over Nieuw Suriname
24 Mar 2011, 15:00
foto
Nieuw Suriname verlaat Mega Combinatie


De Mega Combinatie zal zich beraden over de stap van Nieuw Suriname. De partij, onder leiding van Harish Monorath en Prem Lachman, is vandaag uit Mega Combinatie getreden. Willy Soemita, voorzitter van de KTPI, zegt desgevraagd aan Starnieuws dat hij naar de argumenten zal luisteren, maar op deze manier wordt de combinatie verzwakt. "Je treedt uit de Mega Combinatie maar je wil in de coalitie blijven. Dat betekent dat er eisen gesteld zullen worden", aldus Soemita.

Hij is door de waarnemend voorzitter van de Nationale Democratische Partij, Clairy Linger, op de hoogte gesteld over de brief die de Mega Combinatie heeft ontvangen van Nieuw Suriname. "Wij zullen ons beraden hierover. Maar er is nog geen vergadering uitgeschreven", zegt Soemita. Hij merkt op dat hij verschillende pogingen gedaan heeft om te bemiddelen tussen voorzitter John Nasibdar en Monorath/Lachman. "Verschillende mensen hebben bemiddeld maar het is niet goed gegaan", aldus Soemita.

De KTPI-voorzitter merkt op de Mega Combinatie bij de verkiezingen 23 zetels heeft veroverd. Nu stapt Nieuw Suriname met 2 zetels eruit. De A-Combinatie is ook gesplitst. BEP vormt een eigen fractie. De A-Combinatie had 7 zetels en Pertjajah Luhur/Volks Alliantie heeft 6 zetels. "Er spelen veel eigen belangen en dat brengt de problemen met zich mee", verzucht Soemita.

Clairy Linger zegt in gesprek met Clifton Limburg in 'Wi tori' op SRS dat zij niet geschrokken is van de stap van Nieuw Suriname. "Er moet meer gebeuren in de politiek om mij te doen schrikken", zegt ze. Ze kon nog geen reactie geven namens Mega Combinatie omdat er eerst afgestemd moet worden. Linger legt net als Soemita uit dat er twee groepen zijn in Nieuw Suriname die claimen de wetmatige leiding te zijn. Deze kwestie is nu bij de rechter beland. Mega Combinatie had gesteld dat het interne probleem eerst opgelost moest worden. Tot dan werd deze partij niet betrokken bij het coalitieberaad.

U kunt de brief van Nieuw Suriname hier downloaden.
pdf-icon.gif NS_brief.pdf                
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November