Panel Guyana Schild; natuur, cultuur en productie
08 Nov 2018, 13:32
foto


Het eerste blok van de Open Campus Lecture Series Sustainability of the Guiana Shield wordt vrijdagavond afgesloten met een paneldiscussie bij het Institute of Graduate Studies. Het panel bestaat uit Terry Agerkop (Musicoloog), Cheryl Whyte (Archeoloog), Sheila Marhe (Technisch directeur Conservation International Suriname) en Glenn Sankatsing (directeur Caribbean Reality Center).

Het thema van de paneldiscussie met het publiek is: Hoe kunnen Cultuur, Natuur en Lokale Productie bijdragen aan duurzaamheid van het Guiana Shield. Dit is een van 's werelds rijkste gebieden aan natuur, cultuur en minerale rijkdommen, dat zich uitstrekt over de grenzen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela, Colombia en een klein deel van Peru.

De focus van het panel is het aandragen van oplossingen voor inhoudelijke wetenschappelijke problemen. Maar even belangrijk is het vaststellen van actiepunten voor een verantwoord beleid voor het Guiana Shield. De wetenschappelijke kennis moet worden verbonden met beleidsacties, evenals het betrekken van beleidsmakers in de publieke en particuliere sector bij oplossingen voor het duurzaam gebruik van hulpbronnen van dit gebied. Hierbij moet rekening worden gehouden met drie issues die dwars door de verschillende thema’s snijden: Goed bestuur; internationale standaarden en gedragscodes; en Inheemse en Tribale volken, deelt de leiding van de universiteit mee.

De presentaties en discussie van de open campus series worden in 2019 in boekvorm gepubliceerd. Hierin vormen inhoudelijke aspecten van duurzaamheid en actiepunten voor het beleid de kern voor het kunnen verwezenlijken van een duurzaam Guiana Shield.

Natuurbescherming en groene groei
Binnen de Open Campus Lecture Series houdt Sheila Marhé vanavond een lezing over het thema Natuur, Cultuur & Lokale produktie. Marhé, directielid van Conservation International Suriname, heeft een alternatief uitgewerkt voor de historisch gegroeide afhankelijkheid van Surinames economie van minerale hulpbronnen. Immers zijn er talrijke voorbeelden van falende economieën die gebaseerd zijn op een niet duurzame minerale exploitatie - van onder meer olie, goud en bauxiet – in de eigen regio en daarbuiten. Marhé werkt daarom een alternatief voor het bereiken van duurzaamheid dat uitgaat van natuurbescherming.

Dit heeft volgens de universiteit diverse voordelen en gaat gepaard met een duurzame economische ontwikkeling gebaseerd op een groene groei. Suriname heeft een enorme potentie voor duurzame ontwikkeling gebaseerd op een groene economie. Er zal worden ingegaan op onze grote bosreserves, zoetwaterbronnen, mangrove bos, vruchtbare bodem en de lage bevolkingsdichtheid. Deze vormen de ingrediënten voor ontwikkeling gebaseerd op groene groei, met als voordeel dat de producten en diensten van onze ‘green production plant’, in tact blijven. De inleider gaat ook in op de enorme mogelijkheden van Natuur toerisme. Costa Rica strekt als voorbeeld met een kleiner oppervlakte beschermde gebieden dan Suriname, maar waar ruim 7 miljard US$ op jaarbasis wordt verdiend.