Column: Politieke Borrelpraat #433
04 Nov 2018, 22:40
foto


“Heren van de borrelroddel-club, ik open de vergadering in ons stamcafé. Wie wil wat zeggen?”
“Ik, zuipzitter. We worden de afgelopen weken toch wel aardig heftig en kleftig beziggehouden met allerlei man-vrouw-seksgeweld en verkeerde opvoedingsperikelen via de media.”
“Ja, daar zeg je wat. Het begon een tijdje terug met die pastor van de Oude Generatie Vleselijke Gemeenschap die de fluit met twee gaatjes in een Van der Valk hotelkamer niet goed tot de hoogste toon kon blazen bij een verdwaald schaap uit zijne kerkelijke schare …”
“In medisch-alcoholische termen: een condomus non errectus ejaculatus prematura.”
“Ja, zoiets, en na wat tussendoorse schandalen van corrupte zonen en een dochter van Hermandad waarbij eentje zo ‘blabs’ doodviel in het cellenhuis en onze ex-buurtmanager Keshokumarpersad ons wakker schudde met zijn psychisch geweld van vrouwen tegen het fysisch geweld van mannen, werden we vergast op een jongedame die valt op oudere mannen sinds ze met mobiel en al in de grote wagen van een grootondernemer stapte en door die suikeroom flink besuikerd werd en daar nu na jaren overheen is en oompie suiker komt aanklagen wegens toentertijdse verkrachting…”
“Ja, wat een schandalen, wat een ontboezemingen.”
“En onlangs werden we helemaal tot dollens toe de kast opgejaagd door een wat ouder schoolhoofd uit Henar die de wenkbrauwen ener leerlingetje met een scheermes, scheerapparaat of iets in de scheertoestand, te lijf ging.”
“En weer stonden de social media en de telefoon bij ‘Bish-ahm-ke tjitnie’ bol van zin en onzin over onderwijs en geweld tegen leerlingen enzo.”
“Nou, ik dacht om ook naar die RT-dinges, die Nickeriaanse tv-zender, te kijken met die jongeman Friesde als presentator…”
“Oow, en hoe ging het er daar aan toe?”
“Niet zo best. Die presentator zei dat hij zich misselijk geschrokken was van al die racistische en ander gescheld via de social media op dat schoolhoofd, zo erg dat hij stopte met lezen.”
“Racistisch? In Suriname? Krijgt die snijboon Stef Blok dan gelijk?”
“Hopelijk niet, daarom vond ik het heel goed dat die steengoede Nickeriaanse presentator zijn kijk- en luisterpubliek opriep dit soort raciale uitspattingen na te laten, want als het om etnisch andersoortige leerkrachten gaat die leerlingen die niet op hun lijken klappen, knijpen of met een schoen slaan, scheldt niemand hen via de social media uit, maar wel een creoolse juf die aan het scheren slaat.”
“Jeetje mina, dan hebben we nog een lange weg te gaan op weg naar die onderlinge eenheid en verdraagzaamheid.”
”Dat zei die tv-presentator ook.”
“Maar hoe reageerden zijn Nickeriaanse bellers op deze kwestie?”
“Heel opvallend volwassen, zowel de mannen als de vrouwelijke bellers. Geen van hen sprak de daad van de juf goed, maar stelde onomwonden vast dat er veel schort aan de opvoeding thuis. Kinderen leren thuis geen respect meer voor het gezag te hebben en ze luisteren niet.”
“De oppasser in de dierentuin zegt aan een groep bezoekende schoolkinderen: ‘Steken jullie je hand niet door de spijlen van de leeuwenkooi!’ Je bent als leerling dus gewaarschuwd, en toch doet eentje het…”
“Toen zei de leeuw ‘hap’ tegen dat handje en weg was dat handje.”
“Wat wil je ons daarmee zeggen, meester?”
“Dat elk kind thuis op z’n minst moet hebben geleerd om te luisteren naar volwassen, anders zal dat het kind met harde hand op school bijgeleerd moeten worden. Want geen enkele samenleving kan draaien op volwassenen die niet geleerd hebben te luisteren.”
“Maar mag een schoolhoofd dan, hoewel ten einde raad, na meerdere waarschuwingen aan die leerling, de wenkbrauw van het kind eigenhandig kaalscheren?”
“Nee, natuurlijk niet, en die juf heeft ook toegegeven, dat ze fout is geweest.”
“Maar getuigt het dan van een goed beleid dat ze, hangende het onderzoek, al snel-snel ontheven is geworden?”
“Mooie vraag. Maar weet je dat een Nickeriaanse dame die belde naar Vriesde zei dat ze die juf begreep?”
“Wat? Hoezo?”
“Nou die belster gaf aan dat zij al jaren wordt geterroriseerd door een drugsverslaafde en geen van haar klachten naar de instanties hielp tot nu toe, zelfs een brief naar de procureur-generaal niet.”
“Niet te geloven. Dus als deze dame, ten einde raad, de volgende keer een stuk straattegel neemt en naar die terroriserende verslaafde gooit en hem ongelukkigerwijs dodelijk raakt, zal de justitie wel opeens in actie komen om die dame te arresteren, want ze nam het recht in eigen handen, wat zeker niet goed te keuren valt.”
“Maar waar waren de ouders, de ouder-verzorgster, de racistische schelders op de sociale media en de onderwijsinstanties toen dat schoolhoofd die leerling meerdere malen waarschuwde om ‘die strepen door je wenkbrauw’ weg te werken? De opvoeder van dat meisje kon wel opeens op school verschijnen toen de juf ten einde raad het scheermes ter hand had genomen.”
“En het frappantste vond ik die foto’s die de presentator vertoonde.”
“Van dat geschoren meisje?”
“Nee, van leerlingen in Guyana, hoe die in hun uniform gekleed gaan.”
“Hoe? Sjabbie-sjabbie?”
”Nee mang! Vanaf de lagere school gaan de jongens met een das en net pakje gekleed, idem de meisjes met een net rokpakje, zoals vroeger de meisjes hier van de St. Louiseschool, maar veel netter. En allemaal zelfde kleur, zelfde model, zelfde alles. Onze kinderen, vooral die van de mulo, zouden daar juist heel sjabbie-sjabbie bij afsteken met hun alle soort model uniformbroek en variabele blauwe kleuren uniformhemd.”
“Laten die schreeuwlelijkerds op de social media deze foto’s uit Guyana als voorbeeld verspreiden om daarmee te laten zien hoe laag wij afsteken bij onze buren, waar we vaak zo op neerkijken.”
“Vroeger moest je hier durven te klagen thuis dat de meester of de juf je gestraft had of met de lat een paar tikken had gegeven. De kans was groot dat je thuis een echt pak rammel kreeg, want juf zal je niet zomaar gestraft hebben.”
“Nu komt een ouder die zelf de nodige opvoeding blijkt te missen, op school tekeer gaan tegen juf, terwijl haar zoon of dochter een totale wanhoop in de klas is.”
“Wij wilden toch die zogenaamde beschavingsregels uit het Noorden klakkeloos overnemen? Kijk wat het ons bracht: een grotendeels ongedisciplineerde jeugd en een los-los samenleving.”
“En wat zien we in datzelfde ‘beschaafde’ hoge Noorden gebeuren? Er zijn grote tekorten aan leerkrachten, steeds minder krachten willen les gaan geven. Leerlingen kennen al hun rechten, maar nauwelijks hun plichten en het beleid heeft gaandeweg de leerkrachten alle tools ontnomen waarmee die de orde en tucht konden handhaven.”
“Ja, maar die negentiende eeuwse kadaverdiscipline, die hier nog bij sommige leerkrachten wordt toegepast, moeten we beslist niet terug hebben.”
“Zeker niet, maar nu schijnt de balans te zijn doorgeslagen naar de andere kant.”
“Weten jullie dat ergens in het zuiden van dat ‘beschaafde’ Noorden niet lang terug een school werd opgericht, waar de directie en de leerkrachten duidelijk stelden dat daar weer strenge regels zouden gelden?”
“Zoow? Nou, volgens mij wilden weinig mensen hun kinderen op die strenge school inschrijven?”
“Beste borrelroddelbroeder, je hebt het glad mis. De school wist zich geen raad met al die honderden extra-inschrijvingen.”
“Maar in plaats dat men deze zaken in DNA aan de orde stelt, loopt een stel onlangs weer de zaal uit bij een stemming of gaat eentje zich afvragen hoe een staatsbedrijf dat 12 jaar verlieslatend was, binnen drie jaren weer winst zal kunnen maken.”
“Politieke steekspelletjes mi boi. De huidige leiding van dat staatsbedrijf zegt terecht: we houden ons alleen met onze ‘corebusiness’ bezig. Al dat andere, vooral als dat al jaren steeds zware verliezen veroorzaakt, wordt afgestoten.”
“Dus als je een taxibedrijf bent, moet je je bezig houden met je passagiers snel, veilig en comfortabel vervoeren.”
“Zeer zeker, en je moet er geen hotels op na houden, of taartenbakkerijen, of bij wijze van spreken een drukkerij, een supermarkt, een bewakingsbedrijf of zo.”
“Maar al die werknemers die dan ontslagen zullen worden?”
“Daar moet een goede afvloeiingsregeling voor gelden, maar het principe blijft: we zijn een vliegbedrijf, dus we houden ons alleen daarmee bezig en niet met koekbakkerij, hotelslaperij en toerismebedrijverij.”
“Dus als je daar het mes in zet, plus verwaarloosde zaken opknapt, en een einde brengt aan allerlei vreetnapotterij, zoals dat à la dol IPB-vliegen tot de achtertantes, voorkinderen en bovenoma’s en onderopa’s, dan kan je inderdaad binnen drie jaar weer winst maken.”
“Kan die Bouwman in A-sem-lee dat niet inzien, of wil hij dat om politieke redenen niet inzien? Je weet toch: simpele aanhang kweken en goed houden op kosten van de belastingbetalers.”
“Als je niet oppast wordt deze ordening bij dat staatsbedrijf om deze politieke redenen van hogerhand gestopt, want er spelen teveel kliekjesbelangen, zoals mijn vriend Jim uit dat Hok stelt.”
“Don’t worry, aan elk touw komt eens een eind. Zie dat 8 en 9-decemberproces. A titei no langa moro. Wie en wie krijgen er 20 jaar?”
“Proost op de rechtstaat, weg met de kromstaat.”

Rappa

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July