Onafhankelijk Kiesbureau nu voltallig
19 May 2018, 00:02
foto
President Desi Bouterse neemt de eed af van Raj Jadnanansing. (Foto's: Raoul Lith)


Steven Mac Andrew en Raj Jadnanansing zijn vrijdag beëdigd als lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Met hun benoeming en beëdiging is het OKB nu compleet. "Met deze beëdiging wordt voldaan aan het gestelde in de wet om het Onafhankelijk Kiesbureau dat als toezichthouder fungeert tijdens de verkiezingen, op tijd in place te hebben," zei president Desi Bouterse bij de beëdiging.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ASFA hebben Mac Andrew voorgedragen. Hij komt in de plaats van Ferdinand Welzijn. Jadnanansing komt in de plaats van Reina Tjoen Tak Seu-Waalring op voordracht van de Nationale Democratische Partij (NDP). "In tegenstelling tot wat velen denken is de bemoeienis van de regering beperkt tot het faciliteren van de organisatie van de verkiezingen en het verstrekken van financiële middelen voor het houden van de algemene vrije en geheime verkiezingen," benadrukt de president.

De organen betrokken bij de verkiezingen zijn het OKB, het Centraal Hoofdstembureau, de hoofdstembureaus en de stembureaus. "De bevoegde instanties met betrekking tot het heel verkiezingsgebeuren, zijn de organen limitatief genoemd in de wet, met name de kiesregeling en het kiesbesluit" zegt Bouterse. Hij stelt dat in dat verband voor hem als president een taak is weggelegd om in voorkomende gevallen op te treden als beroepsinstantie.

"Ik denk dat Suriname in staat is geweest goede verkiezingen te houden de afgelopen periode en verwacht ook dat de komende verkiezing richtig en goed zal verlopen. Ik denk dat als nieuw lid we zeker zullen bogen op de ervaring van de voorzitter en de leden," zegt Mac Andrew. Hij geeft aan dat er capaciteit is opgebouwd en dat de voorzitter van het OKB de organisatie al meerdere keren heeft geleid tijdens de verkiezingen. Vanuit de VSB is het besef er dat ik onafhankelijk lid ben van het OKB. "Dus er komen geen instructies van die zijde. het is een persoonlijke bijdrage om een richtig verloop van de verkiezingen te helpen bewerkstelligen".

Raoul Lith
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January