Reactie op de uitspraken van DNA-lid Karta-Bink
22 Jan 2018, 04:26
foto


Ik ben eigenlijk verbaasd en feitelijk geschokt dat het Assembleelid Karta-Bink met halve waarheden en loze uitspraken zich opwerpt als de hoeder van de gezondheidszorg. Of wil ze op een goedkope manier politiek scoren met het leed van anderen? Wat mevr Karta-Bink doet, samen met de hr Stutgart (voedseltechnoloog), is: om zonder wetenschappelijke en of juridische onderbouwing gezondheidsmedewerkers, managers en autoriteiten te beschuldigen van dood door schuld. Dit is op zijn minst smaad en laster en zal juridische gevolgen moeten hebben.

De verantwoordelijken van het ziekenhuis hebben in alle openheid de gemeenschap van informatie voorzien en zelf deskundige hulp uit het buitenland ingeroepen om de zaken objectief tot de bodem uit te zoeken. LATEN WIJ HET RESULTAAT AFWACHTEN VOOR WIJ DE BLAME GAME GAAN SPELEN!
Als u nu al opzet, nalatigheid en andere verwijtbare zaken constateert, is het uw plicht en publieke verantwoordelijkheid om een klacht in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege of de Procureur-generaal. U zal dan ook het bewijs moeten helpen aandragen. Schuld moet bewezen worden !

Over de zogenaamde macho uitspraken van de minister het volgende: de minister is wat mij betreft erg mild geweest in zijn uitspraken. Hij heeft zich onthouden van uitspraken over de vele wantoestanden als fraude, valsheid in geschrifte, malpractice en oplichting in de gezondheidszorg.

Als dan blijkt dat medische specialisten van uit een zogenaamde machtspositie jaar in jaar uit alleen maar over geld willen praten dan zou ik poging tot chantage een betere typering vinden. Fundamentele zaken de gezondheidszorg rakende staan al jaren niet op de agenda van de besprekingen die aangevraagd worden door de VMS. Verloning (honorering) naar internationaal gehanteerde maatstaven is een heet hangijzer. Men wil meer verdienen dan artsen in Nederland en Amerika.

Verschillende personen (ook mevr. Karta-Bink) hebben op diverse podia en fora suggestieve opmerkingen gemaakt alsof alleen een bevoorrechte groep patiënten in aanmerking zou komen voor uitzending maar het buitenland in gecharterde vliegtuigen. Onder mijn leiding zijn in alle confidentie en met alle egards in meerderheid patiënten van eenvoudige komaf begeleid naar het buitenland en indien noodzakelijk ook in gecharterde vluchten. Ook bloedverwanten van parlementsleden van de oppositie zijn op dezelfde manier behandeld en zijn met spoed in een gecharterd vliegtuig vervoerd.

Ik nodig middels deze eenieder uit, die wil meedoen aan een open en eerlijk debat over de gezondheidszorg om zich op te geven bij mevr. Zurina Lalmohamed van Pipel Radio en Televisie. Met gezondheidszorg moeten er geen partijpolitieke spelletjes gespeeld worden.

Drs H.A.R. Hasrat,
arts
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June