DNA bespreekt voor vierde maal financiële situatie
10 Feb 2011, 03:00
foto


De Nationale Assemblee komt vanmiddag voor de vierde keer bijeen om de financieel-economische situatie in het land te bespreken. Er zijn drie vergaderingen gehouden, waarbij ook de regering in eerste ronde aan het woord is gekomen. De tweede ronde voor het parlement zal volgens verwachting niet veel tijd in beslag nemen. De oppositie heeft zo goed als geen spreektijd meer.

Asiskumar Gajadien zegt dat de berekening van de tijd niet klopt. De griffier kijkt op een analoge klok, waarbij volgens hem de minuten niet nauwkeurig worden bijgehouden. Hij denkt dat het Nieuw Front zeker nog een klein uurtje moet krijgen om de tijd die onterecht afgetrokken is, te compenseren. Hij zal dat aan de orde stellen.

Gajadien merkt op dat de cijfers die door vicepresident Robert Ameerali en minister Wonnie Boedhoe doorgegeven zijn, niet overal kloppen. Zo zal de regering ruim SRD 40 miljoen extra binnenkrijgen door de 'government-take'. Boedhoe heeft intussen toegegeven tegenover Starnieuws dat er een rekenfout is gemaakt. Gajadien zegt dat ook de betaalde rekeningen van EBS niet kloppen. "Op basis van de stortingen, heb ik alles nagerekend. Ook daar zijn er fouten gemaakt. Wij hebben echter niet veel spreektijd meer om deze zaken aan de orde te stellen", zegt Gajadien.

Intussen hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Ravaksur de commissies Financiën, Handel en Industrie en Arbeid en Technologische ontwikkeling en Milieu een toelichting gegeven over hun zienswijze op het pakket van maatregelen, aangekondigd door de regering. Ferdinand Welzijn, voorzitter van de VSB, zegt aan Starnieuws dat de regering de sociale partners moet raadplegen. Aan het parlement is gevraagd om de wetsontwerpen aan te houden, tot inhoudelijk hierover gesproken is met de regering. Het parlement beschikt nog niet over de wetsontwerpen, die bij de Staatsraad zijn.

Intussen heeft de VSB dinsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de president. "Wij hebben inhoudelijk niet over de maatregelen gesproken. Daarvoor wordt een andere afspraak gemaakt", zegt Welzijn. Hij verwacht dat spoedig inhoudelijk over de maatregelen met de president kan worden gesproken.
Advertenties