Familie Baboeram neemt afstand van acties Sandew Hira
22 Nov 2017, 18:06
foto
Dossiers van het 8 december strafproces.


De familie Baboeram distantieert zich nadrukkelijk van acties en beweringen van Sandew Hira (Dew Baboeram). Dat deelt de familie mee in en verklaring ondertekend door Arthur Baboeram en acht andere bloedverwanten. Zij stellen dat Sandew Hira "op de schoot van de hoofdverdachte zijn integriteit en loyaliteit heeft verloren".

De familie vindt dat na de compleet respectloze pogingen tot 'verzoening' Sandew Hira zich nu via de media opwerpt als advocaat van de hoofdverdachte in het decembermoordenproces. "Wij hechten waarde aan de rechtsgang en menen dat de verdediging in de rechtszaal moet worden gevoerd en niet via de media door een politieke marionet van de hoofdverdachte'.

"Gefaald in zijn pogingen om respect af te dwingen bij zijn omgeving, is Sandew Hira afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer", stellen de familieleden in hun verklaring. Zij hopen dat op basis van feiten die in de rechtszaal komen vast te staan, de verantwoordelijken voor de decembermoorden worden bestraft. Het is aan de rechter een oordeel te vellen.

U kunt de verklaring van de familie Baboeram hier downloaden.
pdf-icon.gif Verklaring_familie_Baboeram.pdf                
Advertenties