Eind 2017 wijziging Brokopondo Overeenkomst naar DNA
19 Jul 2017, 00:01
foto
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Beeld: DNA)


Niet president Desi Bouterse, maar minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen is na een lange schorsing ingegaan op interrupties die gepleegd zijn na de uitgebreide presentatie van het staatshoofd in De Nationale Assemblee (DNA). Dodson heeft namens de regering de volksvertegenwoordiging gisteren voorgehouden dat de concepten over wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) met Alcoa, uiterlijk eind dit jaar ingediend zullen worden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons antwoordde op een vraag dat de informatieronde van de regering wordt afgesloten maar de discussie over Alcoa gevoerd zal worden wanneer de ‘definitive agreements’ worden behandeld.

Dodson benadrukte dat de regering ervoor gekozen heeft om middels onderhandelingen met Alcoa de bauxietindustrie weer op rails te zetten. De regering stelt voor om eind 2019 de BO met Alcoa te beëindigen. De contouren hoe het land verder gaat met de bauxietindustrie onder andere te vervatten in de 'definitive agreements'. Deze zullen het speelveld bepalen waarlangs de nieuwe bauxietindustrie zich zal ontwikkelen. De 'bankable feasibility study' van US$ 50 miljoen die Alcoa zal verrichten over het Bakhuys, meegenomen worden.

De minister memoreerde dat de president in 2014 gehoord heeft dat Alcoa uit het land zou vertrekken. Een presidentiële commissie heeft onderhandeld met de multinational. Hieruit is een memorandum of understanding (mou) voortgevloeid in oktober 2015. Deze intentieverklaring is in december 2015 besproken in De Nationale Assemblee. Dit document is verworpen door het parlement. Dodson merkte op dat er voorstellen aan de regering gedaan zijn over vervolgonderhandelingen. Op basis hiervan heeft de regering in december 2015 de mou schriftelijk ingetrokken.

De Alcoa heeft schriftelijk gevraagd aan Suriname om het ingenomen standpunt in heroverweging te nemen, memoreerde Dodson. In 2016 heeft de regering op basis van de situatie besloten een nieuwe presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe in te stellen. Op basis van drie punten die ook in de mou waren vervat, zou er onderhandeld worden. De drie cruciale vraagstukken gingen om:
- het ontmantelen van de Paranam raffinaderij en milieu-aspecten
- het voortijdig beëindigen van Brokopondo Overeenkomst en de overdracht van de waterkrachtwerken
- het mogelijk voortzetten van de bauxietindustrie in Suriname.

Uit de onderhandelingen tussen Alcoa en Suriname, met ondersteuning van deskundigen, moeten resulteren in de 'definitive agreements', die eind 2017 ter goedkeuring zullen worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. Partijen zijn nu volgens Dodson in proces van onderhandeling over concipiëren van de teksten van de definitieve overeenkomsten.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October