Goudsector goed voor US 32,5 miljoen per maand
17 Jan 2011, 23:00
foto


Mits goed gestructureerd is de Surinaamse goudsector goed voor een maandomzet van ruim USD 32,5 miljoen.

De politieke wil om de in gang gezette ordening binnen de goudsector juist en correct uit te voeren en commitment van alle partijen zijn de belangrijkste vereisten om dit doel te realiseren. Dit kwam vandaag naar voren tijdens een conferentie van de A.V.V.S. de Moederbond in hotel Torarica.

Henk Naarendorp, directeur van het goudmijnbedrijf Nana Resources, zegt dat met de huidige goudprijs van US$ 1300 per troy ounce op de wereldmarkt er alleen maar goede tijden kunnen aanbreken voor Suriname. In zijn inleiding zei hij dat alle potentie aanwezig is om Suriname te brengen in de top 10 van goudproducenten in de wereld.

Naarendorp stelt dat de gebieden die zijn bestemd voor de grootschalige mijnbouw, ontwikkeld moeten worden tot gebieden die eerste klas mijnbouwoperaties uitvoeren. Voor de kleinschalige mijnbouw moet een integrale beheersing komen van orde , veiligheid, belastingheffing, volksgezondheid en milieu. De overheid zou zich bovendien moeten haasten om de illegale goudindustrie zo snel mogelijk te reguleren.

Volgens Winston Caldeira, die de Surinaamse goudindustrie analyseerde, gaat het economisch en ook qua sociale aspecten redelijk goed binnen de sector. Op milieugebied staat de sector er evenwel “bijzonder slecht” voor, zegt Caldeira. De goudsector scoort hier het minst.

Winston Wirth adviseert de goudsector om over te gaan op het gebruik van een nieuwe winningsmethode, het zogenoemde Habar Gold Process. Met deze nieuwe technologie om goud te winnen zou Suriname volgens Wirth de ‘Green Gold’ producer kunnen worden.

Vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving hebben deelgenomen aan de conferentie; het bedrijfsleven, de vakbeweging, de ASFA, de VSB, de VES, parlementsleden en de betrokken ministeries. Na de drie inleidingen was er een levendige paneldiscussie, waaruit duidelijk is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden en vragen zijn over deze sector.

Tijdens de afsluiting van de conferentie heeft Moederbondsvoorzitter Errol Snijders benadrukt dat het de bedoeling is om een nationale discussie op gang te brengen over de natuurlijke hulpbronnen en om de regering een handvat te geven.
Advertenties