Verklaring Grun Dyari: Stop verpaupering volk
20 May 2017, 17:36
foto
De leiders van de vier politieke partijen die de protestmanifestatie hebben gehouden. Van l-r: Chan Santokhi, Gregory Rusland, Paul Somohardjo en Ronnie Brunswijk. (Foto: Leroy Troon)


De samenwerkende partijen roepen in een verklaring de president op om onmiddellijk concreet beleid te voeren in het kader van het door het volk aan hem verleend mandaat. De president moet terstond zijn mandaat teruggeven, indien hij dit wanbeleid continueert en er geen verlichting komt voor het getergde volk. De verklaring werd na de toespraken voorgelezen door NPS-voorzitter Gregory Rusland.

De politieke partijen VHP, NPS, PL, ABOP en andere organisaties hebben de verklaring uitgegeven tijdens de protestmanifestatie die gehouden is in Grun Dyari vandaag.

De verklaring;
"Het volk van Suriname, vertegenwoordigd door de samenwerkende politieke partijen en organisaties, bijeen wensen het volgende te verklaren:
-dat het door de president met het volk gesloten sociaal akkoord niet wordt uitgevoerd en dus een farce is gebleken;
-dat steeds hard gehamerd is op de uitvoering hiervan, evenwel zonder resultaat;
-dat duidelijk is geworden dat door de maatregelen die de regering treft, het hardwerkend volk steeds verder verpaupert en terecht is gekomen op een onacceptabel laag levensniveau;
-dat de president herhaaldelijk een beroep doet op een sfeer van samenwerking, onderling begrip en kritische begeleiding maar toch worden deskundigen en volksvertegenwoordigers van de oppositie systematisch genegeerd en aan de kant gezet, wanneer zij de regering wijzen op haar vernietigend beleid;
-dat beloofd is een kruistocht tegen corruptie;
-dat duurzame werkgelegenheid zou worden gecreëerd;
-dat gezorgd zou worden voor adequate en betaalbare gezondheidszorg en goed onderwijs voor eenieder;
-dat voor elk gezin een woning beschikbaar zou komen ;
-dat eerbied en respect zou worden getoond voor wet en recht;
-dat afkeuring wordt uitgesproken over de houding van de regering waarbij geen zicht is op verbetering van de heersende situatie.
-dat het nu duidelijk is dat door het wanbeleid van deze regering, het volk in een politieke fuik is terechtgekomen en nu daarin niet wenst te blijven;
-dat het tot nu toe gevoerd beleid een beeld schetst van opzettelijke vertrapping van de sociaaleconomische, juridische en maatschappelijke waarden en principes;
-dat zaken door de president beloofd en goedgekeurd door DNA niet worden gerealiseerd, zonder dat daaraan consequenties worden verbonden;
-dat de regering steeds buiten de Grondwet en andere wetten treedt en haar wil aan het volk oplegt;
-dat de president mandaat heeft gehad van het volk voor de realisatie van de in de regeringsverklaring aangehaalde actiepunten;
-dat integendeel het gevoerd beleid armoede en verval in praktisch alle sectoren van de samenleving teweeg heeft gebracht;

Besluit:
De president op te roepen om onmiddellijk concreet beleid te voeren in het kader van het door het volk aan hem verleend mandaat.
Dat de president terstond zijn mandaat teruggeeft, indien hij dit wanbeleid continueert en er geen verlichting komt voor het getergde volk.

BROKO A PINA, TEK YU GUDU

En gaan tot de orde van de dag."
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July