Bouterse noemt zoon Dino beste man voor anti-terreur eenheid
09 Dec 2010, 18:00
foto


President Desi Bouterse, is trots op zijn zoon Dino. "Hij is opgenomen in de leiding van een speciale anti-terreur eenheid, de Counter Terror Unit (CTU). Hier spreekt een trotse vader”, zegt Bouterse, wanneer een journalist hem ermee confronteert dat zoon Dino, een strafblad heeft en vaker in aanraking is gekomen met de justitie. Eerder zei Bouterse ook al “voor deze unit hebben we de allerbesten nodig. En op dit gebied is mijn zoon de allerbeste”.

De Counter Terror Unit (CTU) is enkele weken terug in het leven geroepen. Er is geen publiciteit aan gegeven. Op de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers heeft vicepresident Robert Ameerali steevast geweigerd hierover informatie te verstrekken. Hij nam het standpunt in dat dit soort veiligheidsdiensten rechtstreeks vallen onder de president en dat die de vraag moet beantwoorden. Ook vragen over Dino Bouterse ontweek Ameerali.

Dino Bouterse is vaker in aanraking gekomen met de justitie en ook veroordeeld. Twee bekende en geruchtmakende zaken zijn, zijn aanhouding, samen met Marcel Zeeuw in 1994 voor de verdwijning van drie buitenlanders en drugssmokkel. Het tweede is de veroordeling van Dino in 2005 tot 8 jaar gevangenisstraf voor internationale drugssmokkel en wapenhandel. Bij het laatste geval was een grote partij wapens ontvreemd uit het wapenmagazijn van het Nationaal Leger.

President Bouterse zei vandaag op een persconferentie dat in de CTU, met zorg manschappen zijn opgenomen van de verschillende gewapende en veiligheidsdiensten. Hij noemde onder andere, het leger, de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), de brandweer, het politiekorps en cipiers. De speciale manschappen ondergaan wat Bouterse noemt een zware interne training. Daarna worden zij nogeens opgeleid door buitenlandse mogendheden die worden aaangetrokken. Politiekorpschef Delano Braam heeft de vorige week gezegd niet op de hoogte te zijn van het bestaan van deze unit.

Het staatshoofd zegt dat CTU in het leven is geroepen als preventie tegen de nationale en internationale dreigingen vanuit, de criminele wereld. Hij noemde drugstransporten en de georganiseerde criminaliteit. De bedreigingen van klimaatverandering, mensenhandel, “maar hoog aan het lijstje staat terrorisme”, zegt Bouterse. Volgens hem is de CTU een signaal naar de internationale gemeenschap dat Suriname meer doet dan alleen maar over terrorisme praten.

Dino Bouterse
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July