Rumi Knoppel: Nieuwe partij wil ander politiek systeem
03 May 2016, 03:52
foto
Rumi Knoppel, oprichter van de Partij voor Minder tot Geen Overheid. (Foto: René Gompers)


Het huidige politieke systeem deugt niet. Het stelt slechts een groepje mensen in staat om macht uit te oefenen over de rest. De overheid werkt remmend op de welvaart en welzijn van het land en eist steeds meer van het volk en geeft te weinig tot niets terug. Dit systeem en het huidige kiesstelsel hebben bewezen niet te werken en dienen vervangen te worden met één waarbij de gemeenschap feitelijke zeggenschap krijgt over de eigen welvaart en welzijn. Dat is het doel van de Partij voor Minder tot Geen Overheid (PMGO), de politieke vleugel van de anti-overheidsbeweging Free Society Project. De politieke partij is dinsdag in het Blindencentrum geproclameerd. Rumi Knoppel heeft als enige vertegenwoordiger de pers te woord gestaan.

Free Society Project is een beweging die als doel heeft om de denkwijze van Surinamers te transformeren om zodoende een ‘vrije samenleving’ tot stand te brengen. De beweging heeft geconstateerd dat landgenoten zich eerder afhankelijk van de overheid opstellen in plaats van zelf zaken aan te pakken. Aan de ene kant werken regering en overheid met de wet en regelgeving in de hand, remmend op de welvaart van het individu. Met radio, televisie en onlineprogramma's zoals Freedom Vibez wordt geprobeerd Surinamers bewuster te maken en hun ‘mind set’ te veranderen. Rumi Knoppel is de presentator van de programma's en auteur van de boeken ‘Innerlijke Organisatie’ en ‘Belastingplicht...gelegaliseerde afpersing.’

Knoppel licht toe waarom de anti-overheidsbeweging Free Society Project over is gegaan tot het opzetten van een politieke partij. Met deze stap wordt de kans gecreëerd om daadwerkelijk iets te doen aan de situatie. Het huidige haperende kiesstelsel is ook de enige manier om een zekere mate van zeggenschap te verwerven. Ook al zou 60 procent van de stemgerechtigden niet stemmen, zou de huidige regering kunnen blijven aanzitten en wordt iedereen verplicht te doen wat zij opdraagt, merkt Knoppel op. “De regering heeft zichzelf ook het recht van wapenbezit gegeven en ook het recht om middels regelgeving, in de door haar gegeven situaties, gehoorzaamheid met geweld te kunnen afdwingen.”

Het alternatief van de partij voor het kiesstelsel is een systeem waarbij de samenleving stemt op diegenen met een gedegen, realistisch plan voor een bepaalde sector in een bepaald gebied. De gekozene blijft in dit geval aanzitten tot het project is afgerond. Een project dat door ‘crowd funding’ wordt gefinancierd. Hiermee heeft de gemeenschap direct controle op wat er gebeurt, geeft Knoppel aan. PMGO gaat ook onder andere ook voor het afschaffen van de ‘government take’, het systematisch afschaffen van de verschillende belastingvormen zoals inkomsten-, loon-, winst-, vermogens- en huurwaardebelasting. De douanetarieven wil zij drastisch reduceren en indien mogelijk afschaffen. De partij wil ook dat de bezoldiging van ‘hoogwaardigheidsbekleders’ teruggebracht wordt naar het niveau van ‘landsdienaren’.

Geen logo of partijkleur
De overheid zal niet totaal weggewerkt worden, benadrukt Knoppel. “We gaan stapsgewijs kijken waar de overheid nog nodig is,” licht hij toe. “De richting waar we op willen gaan is waarbij de overheid zo min mogelijk bemoeienis geeft. Hoe groter de overheid is in een land hoe zwakker de leden van de gemeenschap zijn. Dit betekent dus dat de overheid heel veel zaken heeft op te lossen.” De PMGO predikt niet dat het Surinamers gaat redden, het land uit het slop gaat halen of de armoede gaat bestrijden, voegt Knoppel toe. “Je hoort politici dat vaak zeggen maar dat is onmogelijk. Dat kan niet, ik of wie dan ook is niet in staat om armoede voor een ander op te lossen. Het enige wat wij kunnen doen is werkgelegenheid creëren, projecten opzetten en opties aanbieden.”

De partij heeft zijn documentatie nog niet in orde en is officieel nog niet ingeschreven. PMGO zal ook geen logo of partijkleur hebben. “Wat politieke partijen ook sterk hebben is een eigen logo en kleur. Wij houden niet van dat ding. Wij beschouwen een politieke partij als een gepromoveerde straatbende want een straatbende heeft zijn eigen kleur en zijn eigen gebied én ze mogen niet aan elkaars belangen komen. Dat veroorzaakt meer verdeeldheid in de gemeenschap. Maar omdat dit systeem zo domineert en de mensen zo geïndoctrineerd zijn opteren we voor deze keuze.” De komende weken zal de nieuwe politieke partij haar plannen aan de samenleving voorhouden. Ook zal dan duidelijk zijn wie deel uitmaken van het bestuur.

René Gompers
Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January