VSB en Ravaksur ernstig bezorgd over gevolgen crisis
10 Mar 2016, 20:22
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zijn ernstig bezorgd over de impact van de huidige crisis op de economische bedrijvigheid en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Tijdens een spoedonderhoud op 9 maart hebben de besturen van de organisaties besloten eensgezind op te treden.

Partijen zijn het met elkaar eens, dat het onverantwoorde uitgavenpatroon van de overheid, waarbij totaal geen rekening is gehouden met de verminderde staatsinkomsten de belangrijkste oorzaak is van de huidige economische
problemen in Suriname. De twee partners zijn eveneens ernstig bezorgd over het ontbreken van een samenhangend masterplan om de economische neergang een halt toe te roepen, de economie te saneren en weer op een groeipad te krijgen.

De VSB en Ravaksur beschouwen de werkgevers in de particuliere sector en de bij hun in dienst zijnde werknemers als de dragers van de economie en zijn derhalve ook ernstig bezorgd over het feit, dat hun organisaties niet op structurele wijze worden betrokken om te treffen maatregelen te bespreken.
Maatregelen worden naar de mening van de VSB en Ravaksur op adhoc basis aangekondigd en uitgevoerd, hetgeen zorgt voor een verdere verstoring van de economie en brengt paniek reacties teweeg.

De besturen van de VSB en Ravaksur waren het na de breedvoerige discussie met elkaar eens, dat er voldoende gronden aanwezig zijn, welke niet alleen eensgezind optreden rechtvaardigen, maar in principe noodzakelijk maken.
De dialoog tussen de partners zal worden voortgezet en kwesties die in bipartiet verband verder tot actiepunten zullen worden gemaakt zijn o.a. de aanpassing van de belastingschijven bij loon- en inkomsten belasting en de grondige herziening van de sociale wetten.

De organisaties zullen eveneens eisen dat zij op structurele wijze betrokken worden bij het doorvoeren van beleidsmaatregelen, die hun direct of indirect raken. Het gebrek aan transparantie wordt momenteel als zeer storend ervaren, zeggen VSB en Ravaksur in een gezamenlijke verklaring.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January