VHP dringt aan op antwoorden over rijstsector
10 Nov 2015, 20:17
foto


Assembleeleden van de VHP-fractie hebben vragen gesteld aan president Desi Bouterse over de PetroCaribe overeenkomst. De rijstsector is volgens de Assembleeleden in gevarenzone. Zij willen ook weten welke actie genomen zal worden met het oog op El Niño. De brief aan de president is ondertekend door: Chan Santokhi (fractieleider VHP), Asiskumar Gajadien, Jitendra Kalloe, Krishna Mathoera, Mahinder Jogi, Dew Sharman en Djotish Jaggernath.

Het schrijven luidt alsvolgt:
Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, benaderen u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen.
In het regeerakkoord 2015-2020 wordt aangegeven dat de economie zich zal ontwikkelen op basis van een aanpak die gericht is om onze verdiencapaciteit te verschuiven van de mijnbouw sector naar onder andere de agrarische sector. In uw jaarrede voor het dienstjaar 2016 geeft u aan te gaan voor volledige benutting van al onze agrarische potenties. Verder stelt u dat voor het realiseren van het hier bovengestelde zullen er voldoende gerichte maatregelen worden getroffen.

Ondanks alle aanwezige potentiële factoren voor het realiseren van de boven gestelde doelen ondervinden de productie van padie, de export van rijst en rijstproducten ontzettend veel stagnatie met vele sociale en economische gevolgen. Ondanks de beloften van beleidsmakers, onder ander de Minister van Landbouw Veeteelt en Visserij is de heersende situatie verergert. De actuele situatie is thans dat de sector niet effectief functioneert door het uitblijven van voldoende gericht beleid en deskundigheid. Als gevolg hiervan hebben de primaire producenten in deze sector hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen en zijn er meer faillissementen in aantocht, waardoor grote verliezen van geïnvesteerd kapitaal zullen ontstaan. Eveneens zullen arbeidsplaatsen en productie- en verdiencapaciteiten verloren gaan. De rijstsector levert een grote bijdrage aan het beschikbaar stellen van onze hoofdvoedsel, aan de productie van grondstof voor de veevoederindustrie en dat de sector daarmee bijdraagt aan importvervanging voor miljoenen US-dollars per jaar. Ook de vraag naar beleid is groot bij de benutting van de downstream productontwikkeling voor het opwekken van goedkopere en betaalbare energie uit afval van de rijstindustrie. Uw streven voor differentiatie van de economie is niet van de grond gekomen, ondanks alle mogelijkheden die er daartoe zijn. De noodzakelijke ombuiging van het tot nu toe gevoerd rijstbeleid zal leiden tot resultaten die zal bijdragen tot een samenleving die zal profiteren van welzijn en welvaart zoals u dat hebt verwoord in uw bovengenoemde jaarrede. Zonder gericht beleid zullen veel van uw beloftes niet kunnen worden waargemaakt.

Redenen te meer de volgende vragen aan u voor te leggen:

1. Hoe de PetroCaribe overeenkomst inspeelt op de verbetering van de situatie in de rijstsector?
2. Hoe het komt dat ondanks een hoge exportprijs voor padie en rijst, afgesproken bij de PetroCaribe overeenkomst, de rijstboeren steeds een lage padieprijs aangeboden krijgen?
3. Hoe de opbrengsten uit deze leveranties (via de PetroCaribe overeenkomst) worden verdeeld?
4. Wat de huidige status is van het PetroCaribe overeenkomst en het daaraan gekoppeld fonds, en hoe dit fonds in het belang van de rijstsector kan worden ingezet?
5. Waarom de opgevraagde overeenkomst in het kader van de PetroCaribe De Nationale Assemblée niet kan bereiken?
6. Wat uw beleid is, dat u moet voorkomen, dat de padieboeren steeds in de positie raken voor ondersteuning om te kunnen overleven als producent?
7. Waarom de beloofde subsidie voor het voorjaarsoogst 2015 nog niet uitbetaald is?
8. Wat het beleid is, dat gericht is op het vinden van afzetmarkten binnen de Caricom?
9. Wat uw mening is met betrekking tot het doen bevriezen van de schulden van de padieboeren?
10.Wat uw beleid is met betrekking tot vrijstelling van de brandstofbelasting ter verlaging van de padieproductiekosten, noodzakelijk voor rust en continuïteit van de productie in de sector?
11. Wat uw beleid is ten aanzien van de versnelde verbetering en opvoering van geschikt zaaizaad voor de sector?
12. Wat is uw beleid met betrekking tot herstel van de Wakaypompen, die noodzakelijk is voor het irrigatiewater, dit in verband met de door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bepaalde inzaaiperiode en de voortdurende gevolgen van het El Niño natuurverschijnsel?
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April