Cijfers borstvoeding blijven dalen
05 Aug 2015, 16:37
foto
Centhia Rozenblad met een lid van Rotary Club Paramaribo. Zij heeft een inleiding gehouden over protocollen voor moeder en kindzorg.


Tussen 2006 en 2010 is het aantal baby’s dat in de eerste drie maanden borstvoeding heeft gekregen drastisch gedaald van 12,5% naar 2,6%. Uit de meest recente gegevens blijkt dat van de ongeveer 10.000 geboorten per jaar, van “slechts” een vijfde informatie beschikbaar is.

Centhia Rozenblad heeft deze cijfers tijdens een presentatie vrijgegeven. Namens de Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname (Stibosu) heeft zij een inleiding verzorgd in Hotel Krasnapolsky. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft in 1993 protocollen met de ziekenhuis afgesproken die erop gericht waren een moeder/kind vriendelijke omgeving te creëren.

De inleiding, georganiseerd door Rotary Club Paramaribo, is op 28 juli gehouden met het oog op Wereld Borstvoedingsweek van 1 tot en met 7 augustus. De serviceclub heeft het thema van dit jaar Borstvoeding en Werk op haar agenda geplaatst. Zij vindt het belangrijk dat zogende werkende moeders, net als bij de bedrijven die een crèche voor hun personeel hebben, de kans krijgen hun borelingen te voeden. “Bij bedrijven die deze voorziening niet hebben, kan dat door werkende moeders de mogelijkheid te bieden om de borstmelk af te kolven en gekoeld te bewaren,” zegt de club.

Alle leden van de serviceclub zullen binnen hun bedrijf nagaan of zij extra maatregelen kunnen treffen of voorzieningen ter beschikking kunnen stellen om het geven van borstvoeding te stimuleren. Rotary Club Paramaribo zal gedurende de rest van het jaar het thema vader onder de aandacht brengen van haar leden om het bewustzijn hierover te blijven bevorderen.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June