Welzijn: Geen akkoord tussen EBS en bedrijfsleven
04 Jan 2015, 06:00
foto
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn


De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Ferdinand Welzijn, zegt aan Starnieuws net als andere collega's dat er geen overeenkomst met de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is bereikt over de tarieven. "Uit de door de EBS aan het bedrijfsleven gepresenteerde informatie blijkt onder andere dat de gemiddelde prijs die door verbruikers nu wordt betaald voor een kWh, ver beneden de werkelijke kostprijs ligt", stelt Welzijn. Het bedrijfsleven is rigoureus ertegen dat een deel van de verbruikers extra wordt belast.

Opeenvolgende overheden hebben ervoor gekozen om verbruikers van elektrische energie te subsidiëren. "Wij kunnen als bedrijfslevenorganisaties begrip opbrengen voor de thans gewijzigde inzichten. De beginselen van redelijkheid en rechtvaardigheid vereisen dat de overheid bij eventuele aanpassing van tarieven alle verbruikers op gelijke voet behandelt. Hoewel het de overheid geheel vrij staat om kleinere en minder draagkrachtige verbruikers in deze financieel bij te staan, vindt het bedrijfsleven het onrechtvaardig om bij de implementatie van een tariefaanpassing selectief te werk te gaan. De verbruikers in alle tariefgroepen van de EBS dienen naar ons inziens gelijkelijk een bijdrage te leveren bij de gradueel te verhogen energieprijzen; het is daarom niet acceptabel dat slechts een bepaalde groep verbruikers nu extra wordt belast", zegt Welzijn.

Bedrijfsleven organisaties wensen volgens de VSB-voorzitter in dialoog te zijn en te blijven met de overheid en met de EBS om te geraken tot een voor de totale samenleving acceptabele invoering van marktconforme tarieven. "De mogelijkheid om op een constructieve wijze een bijdrage te leveren, schijnt bij de leiding van de EBS onvoldoende begrepen te zijn. Herhaalde verzoeken onzerzijds om de in een eerder stadium aan ons gepresenteerde informatie ter hand te stellen zijn tot nu toe stilzwijgend afgewezen. Wij zijn van oordeel dat de EBS als nationale nutsvoorziener verplicht is om aan alle verbruikers inclusief het Surinaams bedrijfsleven inzage te geven in de opbouw van de prijs van elektrische energie. Wij willen niet geloven dat de EBS iets te verbergen heeft. Vertegenwoordigers van de door de EBS geselecteerde bedrijfsgroepen komen daarom op maandag 5 januari bij elkaar om een positie te bepalen", deelt Welzijn mee.

Een abrupte aanpassing van tarieven brengt dermate verstoring in de financiele huishouding van ondernemingen met zich mee, benadrukt Welzijn. Hij zegt dat de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat bedrijven voor een remedie kiezen die voor de totale economie een ongewenste negatieve spiraalwerkende effect kan hebben. Het bedrijfsleven heeft daarom concrete voorstellen gedaan om geleidelijk aan tot een marktconforme prijs te komen.
Advertenties