Jairam: Ik zal boeren blijven adviseren en ondersteunen
27 Dec 2014, 04:00
foto
Landbouwdeskundige Sudeschand Jairam


Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam zal ook zonder dat hij de leiding heeft van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) de landbouwers blijven adviseren en ondersteunen. Hij voorspelt voor het komende seizoen nog meer problemen. De landbouwdeskundige zegt aan Starnieuws dat zijn prognose gebaseerd is op de daling van de padieprijs op de wereldmarkt. De input van de Surinaamse rijstboer is veel meer en de output is steeds verlieslatend, stelt Jairam.

Jairam merkt op dat de benzineprijzen een dalende trend hebben, maar dat de grondstoffen zoals kunstmest, juist duurder geworden zijn. “In 2008/2009 was de opkoopprijs van een baal natte padie SRD 85 en een zak ureum kostte toen SRD 50. De koers was toen 2.85 voor de Amerikaanse Dollar. Anno 2014 krijgt de boer SRD 50 voor een baal natte padie en per zak moet er minimaal SRD 100 neergeteld worden voor de ureum. Daarom is het te begrijpen dat er minder ingezaaid wordt, omdat er een beter beleid moet zijn voor de rijstsector, willen wij daadwerkelijk de voedselschuur worden”, deelt Jairam mee.

Jairam blijft erbij dat boeren ook getraind en geschoold moeten worden. De rijstsector moet als een onderneming gezien worden. De landbouwers moeten steeds met raad en daad bijgestaan worden. Zo wordt er volgens de landbouwdeskundige steeds over de Petro Caribe deal gesproken, maar de resultaten ervan blijven uit. “Boeren hebben keer op keer aangegeven dat zij meer duidelijkheid hierover wensen. Maar, dit is niet gebeurd. Pompen te Wageningen zijn te laat in werking gesteld, waardoor de meeste boeren van Wageningen en Middenstandspolder de inzaaiperiode niet zullen halen. Er moet een stukje beleid zijn om zaken concreter uit te werken”, zegt Jairam.

Ook voorzitter van de Surinaamse padie Boeren associatie, Harrinanan Oemraw, deelt aan Starnieuws mee dat de landbouwers van Wageningen en Middenstandspolder nog steeds niet over voldoende irrigatiewater beschikken om hun rijstarealen te bevloeien. Ondanks beide pompen in werking zijn, is er een tekort aan irrigatiewater.

Wanita Ramnath
Advertenties