Vonnis Sunda Group vs staat in december
11 Oct 2014, 02:00
foto
Perdiep Khedoe, voorzitter Stichting Experimentele Landbouwbedrijven.


De rechter wijst in december vonnis in de zaak die de staat heeft aangespannen tegen de Sunda Group NV. Deze ondernemer, die het areaal van de Prins Bernhardpolder had gehuurd, heeft nagelaten de huurpenningen te betalen en is ook de huurovereenkomst geëxpireerd.

“We kunnen nog niets beginnen op het terrein van de Prins Bernhardpolder, om de simpele reden dat de rechtszaak nog gaande is,” zegt Perdiep Khedoe voorzitter van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL), waaronder de Prins Bernhardpolder valt. “Het ministerie van LVV is al langer dan een jaar bezig met een kort geding om de polder weer in de boezem van het departement te krijgen,” zegt hij aan Starnieuws. Hij merkt op dat hij zijn misnoegen over de lange duur van het kort geding niet onder stoelen en banken heeft gestoken. Ook bij de rechter heeft hij dat geuit. Zolang de rechtszaak gaande is, mag het ministerie geen handelingen plegen op het terrein. Khedoe wijst erop dat de rechter de tegenpartij ook alle mogelijkheden biedt om zich te verweren. Hij hoopt dat in december daadwerkelijk het vonnis in het voordeel van het ministerie wordt geveld.

Sinds het aantreden van minister Soeresh Algoe heeft hij zich ingezet om de Prins Bernhardpolder weer terug te krijgen. Hij wil het bedrijf weer maken tot waarvoor het jaren geleden was opgezet, een zaaizaadbedrijf. Het gaat om een areaal van 500 hectare, die de bewindsman volledig wil inzetten voor de productie van kwalitatief goed zaaizaad voor de rijstsector. De bewindsman had gehoopt om de productie nog dit seizoen op te starten.

Khedoe zegt dat het moment dat het vonnis binnen is, er direct begonnen zal worden met het bewerken van het areaal. “We zullen niet wachten op het seizoen, het is zaak dat het verwaarloosde terrein zo spoedig mogelijk wordt aangepakt. Er is roofbouw gepleegd door de huurders.” De productie van zaaizaad door de Prins Bernhardpolder is toegejuicht door de rijstboeren, die elk seizoen aankijken tegen hoge prijzen voor goed zaaizaad. “Het is een stimulans voor de boeren die steeds te maken hebben met de woekerrentes van de banken,” stelt Khedoe. In Wageningen wordt nog de 72 hectare aan zaaizaad geoogst. Productie van zaaizaad heeft een andere benadering nodig dan de rijstbouw. Vorig seizoen is met succes de zaaizaadproductie in Wageningen opgestart door LVV, samen met zijn werkarmen Surzwam en Adron.
Advertenties