Zaaizaadproductie Prins Bernhardpolder niet gegarandeerd
06 Oct 2014, 10:00
foto


De zaaizaadproductie van de Prins Bernhardpolder voor het komende seizoen is niet gegarandeerd, omdat de huurder, de Sundagroep, al bezig is met de droge grondbewerking. Soedeshchand Jairam bevestigt dit tegenover Starnieuws.

Volgens Jairam had het Adron echt op de toezegging van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gerekend. “Wij wilden dit seizoen opstarten met de zaaizaadproductie , maar de huurder is al bezig ermee. Dit betekent dat Adron het komende seizoen geen activiteiten zal kunnen ontplooien op Stichting Experimentele Landbouw (SEL). De LVV-bewindsman moet samen met SEL proberen om de nodige maatregelen te treffen”, stelt Jairam.

Jairam deelt mee dat er ook dringende maatregelen getroffen moeten worden om de productie op Wageningen te kunnen voortzetten. Ook LVV is volgens Jairam op de hoogte van deze maatregelen. Jairam maakt zich zorgen over de productie en de kwaliteit van het zaaizaad, aangezien de regering een akkoord heeft bereikt voor wat de Petro Caribe betreft. Op de vraag of het nieuwe bestuur bij Adron al benoemd is, zegt Jairam dat dit nog niet is gebeurd. De LVV- bewindvoerder heeft toegezegd om het nieuwe bestuur spoedig te installeren.

Wanita Ramnath
Advertenties