Landbouwers hebben vragen over Petro Caribe deal
22 Sep 2014, 06:00
foto


Onder de landbouwers heerst er onduidelijkheid over de Petro Caribe deal die Suriname heeft gesloten met Venezuela. Zo weten zij nog niet wat de rol van verwerkers zal zijn, de opkoopprijs, de kwaliteit van het product, wat de voordelen ervan zullen zijn, en hoe dit alles uitgewerkt zal worden. Dit beamen Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) en Soedeshchand Jairam, waarnemend directeur van het Adron.

Volgens Jairam is de oogst in volle gang, maar ondanks de goede weersomstandigheden doen weinig boeren aan grondbewerking. ‘Vermoedelijk wachten de boeren op hun betaling door de opkopers. Ook de subsidie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) moet nog rondkomen. Door de Petro Caribe deal hebben de boeren positieve hoop, maar zij moeten nog geïnformeerd worden over tal van zaken”, deelt Jairam aan Starnieuws mee.

Oemraw zegt dat LVV de registratie al heeft afgerond. Er zijn natuurlijk tal van vragen rond de Petro Caribe deal. Dit zal hij bespreekbaar maken met minister Soersh Algoe van LVV, zodat de boeren tijdig en duidelijk geïnformeerd kunnen worden. “Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om de boeren op het hart te drukken om te werken aan een kwalitatief goed product, zodat wij het maximale kunnen halen uit deze deal met Venezuela”, zegt Oemraw.

Radjesh Jhakry beplant 25 hectare. Aan Starnieuws zegt hij het volgende: “Vanwege de enorme daling van de padieprijs was ik gedemotiveerd om in te zaaien. Zelfs de subsidie van de overheid dekt de onkosten niet. Door de Petro Caribe deal hebben wij nieuwe hoop en wil ik wel weer inzaaien. Maar, wij willen wel geïnformeerd worden hierover, want zelfs de opkopers weten nog niet hoe dit zal werken”.

Suriname heeft Venezuela aangeboden voor het komende jaar 32.000 metrieke ton padie en 80.000 metrieke ton witte rijst te leveren. De door Suriname voorgestelde prijzen zijn in principe geaccepteerd, maar partijen dienen nog overeenstemming te bereiken over enkele aspecten van de technische specificaties.

Wanita Ramnath
Advertenties