Adviesraadslid gaat besluiten partijcongres aanvechten
31 Aug 2014, 18:00
foto
Aanand Ramdjielal, lid van de VHP en Adviesraadslid


Aanand Ramdjielal, lid van de VHP, volgt het advies van zijn partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi op en gaat naar de groene tafel. “Wie het niet eens is met de besluiten genomen op het partijcongres, mag naar de groene tafel stappen,” zou Santokhi partijleden vanmiddag hebben geadviseerd. De VHP heeft haar partijcongres vandaag gehouden, waarbij de nieuwsmedia Starnieuws en de Ware Tijd zijn geweerd.

Ramdjielal, die ook lid is van de Adviesraad van de partij, trekt fel van leer over de wijze waarop het hoofdbestuur heeft gemeend genomen besluiten achteraf te laten goedkeuren door de partijraad. Volgens de VHP-er is de partijraad totaal onbevoegd om deze besluiten goed te keuren, laat staan het hoofdbestuur te machtigen om te handelen naar eigen inzichten. Ramdjielal zegt dat volgens de statutaire bepalingen, het partijrecht, niet de partijraad bevoegd is tot deze handelingen, maar het partijcongres. “Toen er geen Huishoudelijk Reglement was, kon het bestuur deze grap nog uithalen, maar nu niet meer.” Hij wijst erop dat het Hoofdbestuur belast is met de algemene leiding van de partij.

Het lid staat bekend om zijn ongezouten kritiek op de handelingen van de instituties binnen de partij. Velen binnen de VHP zien hem als een verrader nu hij ook nog is verbonden aan het kabinet van de president. Ramdjielal zegt dat hij zijn krachten zal geven waar die gevraagd worden. Over het partijcongres vandaag had hij absoluut geen goed woord.

Wat de zaak nog erger maakt is dat er twee moties zijn aangenomen, die volgens Ramdjielal niet rechtsgeldig zijn. Het gaat om de besluiten voor samenwerking met andere politieke partijen om gezamenlijk of individueel de verkiezingen in te gaan en dat van deelname aan de algemene en vrije verkiezingen al dan niet in combinatieverband. Het Adviesraadslid wijst erop dat ook een beginsel programma van de partij is goedgekeurd, terwijl hij nota bene één in zijn hand had. Het beginselprogramma van de VHP is in 2009 in het staatsblad gepubliceerd. “Je gaat toch niet steeds een beginselprogramma goedkeuren,” vraagt hij retorisch.

Op het partijcongres is carte blanche gegeven aan het hoofdbestuur en de charge aan de penningmeester “ door een simpele presentatie.” Er is niet eens inhoudelijk ingegaan op de presentatie, zegt Ramdjielal. Riad Nurmohamed is ook toegelaten als lid van het 21-koppige hoofdbestuur. Hij komt in de plaats van ondervoorzitter Soeciel Oemar die de overstap heeft gemaakt naar de NDP.
Ramdjielal is vast van plan zijn gelijk te zoeken bij de rechter. Hij snapt niet dat “de massa van de VHP de artikelen maar niet kan of wil begrijpen en dan staan ze straks weer te gillen.” Over het weren van de pers zegt hij dat er honderden genodigden aanwezig waren die geen VHP-lid zijn. “In de bepalingen van de partij staat duidelijk dat alleen VHP-leden behorende tot het partijcongres en de partijraad deze vergadering mogen bijwonen.”
Advertenties

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May