Arbeiders en werkgevers onzeker over toekomst
01 May 2014, 00:00
foto
Ferdinand Welzijn


De viering van de internationale Arbeidersdag is niet alleen maar een dag voor de arbeidende klasse om zich te bezinnen. Werkgevers behoren ook tot die groep en hebben er net als de vakbeweging alle belang bij dat die in een gezond werkklimaat kunnen functioneren.

Voorzitter Ferdinand Welzijn van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en vertegenwoordiger van de Internationale Arbeid Organisatie (ILO) vindt dat deze beide groepen vaker als partner zouden moeten optrekken. “We hebben vaker een gemeenschappelijk belang en ik moet eerlijk toegeven dat de afgelopen drie tot vier jaar we een redelijk tot goed contact hebben gehad met elkaar”, zegt Welzijn aan Starnieuws.

In het algemeen constateert hij een zekere mate van onzekerheid bij beide groepen over toekomstige ontwikkelingen en hun positie. Waar werknemers zich onzeker voelen over hun positie bij de werkgever, is dat evenzo het geval bij de werkgevers. “Wij als werkgevers hebben zeker problemen met de achterstand in betalingen vanuit de centrale overheid. Wanneer dat niet normaal verloopt, komt ook de positie van de werknemer in gedrang.” Als hij terugblikt naar de situatie in het land, dan waren er in het eerste jaar van de regering goede afspraken gemaakt. “Dat kan ook worden gezegd van de voornemens.” Welzijn wijst erop dat de klachten en problemen over betalingsachterstanden alleen maar luider worden.

Bezinnen en nadenken
De VSB-topman vindt dat deze dag er inderdaad één is van bezinnen en nadenken over de toekomst van werknemers en werkgevers. “Zeker als we gaan naar het verkiezingsjaar is dit een moment om te beginnen met bezinnen hoe het er in de toekomst politiek uit moet gaan zien. Het bewustzijn moet bij beiden gaan groeien dat alleen met goed beleid we duurzame ontwikkeling tot stand kunnen brengen.” Welzijn stelt dat de politiek veelal andere prioriteiten heeft dan de werknemers en werkgevers. “De politiek maakt zich meer druk om posities en wat kan worden meegepikt. We zien dat het graaien de afgelopen periode hoog tij heeft gevierd.” Hij hoopt dat politieke partijen dit als onderwerp meenemen in hun programma’s en goede prioriteiten gaan stellen. Positief vindt hij het dat in deze regeerperiode het kalm is gebleven op de arbeidsmarkt. Er zijn geen stakingen geweest. “Dat moeten we behouden en verder uitbouwen.”

Zowel de werkgevers als de vakbeweging kijkt volgens hem uit naar de arbeidswetten die de regering van plan is door te voeren. “Eigenlijk hebben wij ten opzichte van landen in de regio, uitgezonderd Haïti al een behoorlijke achterstand. Alle landen hebben al een zekerheidsstelsel.” Hij hoopt dat de beleidsmakers goede nota daarvan nemen en leren van de fouten die anderen hebben gemaakt. “Echter zien we dat men onvoldoende heeft gekeken naar andere landen en toch dezelfde fouten maakt.” Zowel de werkgevers als de vakbeweging hebben in de afgelopen weken hun misnoegen geuit over de regering die zonder hen direct te betrekken, arbeidswetten - zoals een minimum loon - aan het invoeren is.

Welzijn vindt dat voor de herdenking van 1 mei het goed is stil te staan bij hoe de toekomst er uit moet zien voor de werkende klasse en werkgevers. “Aandacht voor hoe de productiviteit verhoogd moet worden, goede arbeidswetten en voorwaarden en vooral innovatie moeten leiden tot gezonde groei van de economie.”
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January