Suralco blijft in 2014 vechten voor behoud positie
04 Jan 2014, 00:00
foto
Managing Director van Suralco, Ruben Halfhuid


Managing Director van Suralco, Ruben Halfhuid, verwacht dat de internationale aluminiummarkt nog steeds turbulent zal blijven in 2014. Het bedrijf is niet van plan zijn hoofd te laten hangen, maar te blijven vechten om zijn positie te verbeteren. Dit zei Halfhuid in zijn nieuwjaarsrede.

"2013 was zeker geen makkelijk jaar voor Suralco vanwege de lage prijs van aluinaarde op de wereldmarkt en tegelijkertijd de hoge prijs voor olie en bauxiet. Dit heeft geresulteerd dat ook dit jaar het bedrijfsresultaat negatief was en er een aantal drastische maatregelen genomen moesten worden zoals onder andere het uitstellen van niet urgente onderhoudsuitgaven. We waren genoodzaakt alles in het werk te zetten om efficiënter te werk te gaan teneinde de kosten voor het produceren van aluinaarde te verminderen. Met de inzet van alle werknemers, service bedrijven, leveranciers en niet te vergeten de werknemersorganisaties, is het ons gelukt om een beter resultaat dan verwacht te realiseren. Wij danken u daarom enorm voor uw inzet en in het in ons gestelde vertrouwen", zei Halfhuid.

Mijlpalen voor 2014
Om goede resultaten te bereiken dit jaar zijn in het bedrijfsplan 2014 van Suralco diverse mijlpalen opgenomen.
In het bedrijfsplan is opgenomen een break-even resultaat te bereiken tegen het eind van 2014 bij een productie van 3150 metrieke ton/dag. Dit zal worden bewerkstelligd door:
- Verbeteren van de efficiency in het productieproces.
- Verbeteren van de productiviteit.
- Het verder verminderen van de bedrijfskosten.
-Opnieuw aanbesteden van het Nassau-project met een andere set-up en het verkrijgen van goedkeuring van Alcoa voor de start van uitvoering in het eerste kwartaal van 2015.
- Het afmaken van de energiestudie en het aanbesteden van de energieoplossing om uiteindelijk in staat te zijn met een goedkoper energie alternatief de raffinaderij te kunnen draaien. Dit is een belangrijk aspect om Suralco weer concurrerend te maken om met de beste in de industrie mee te kunnen.
- Het versneld uitvoeren van bauxiet exploratie-activiteiten in het oosten van Suriname om het bauxiettekort dat verwacht wordt in 2015 te kunnen dekken in afwachting van Nassau.

Het vechten tegen de negatieve marktcondities blijft een dynamisch proces, maar het bedrijfsplan is volgens Halfhuid essentieel en zal zeker bijdragen om Suralco door de zeer moeilijke wereldmarktsituatie te sleuren en de bauxietindustrie voor Suriname te behouden.