Breaking news: Regering schort SGS pre-inspectie op
27 Jul 2013, 00:39
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter van Suriname Business Forum, aan het woord. President Desi Bouterse belegde de vergadering met het bedrijfsleven. (Foto: kabinet van de president)


De regering heeft tijdens een spoedoverleg met het bedrijfsleven besloten om de SGS pre-shipment inspectie op te schorten. Besloten is om een overlegorgaan onder leiding van vicepresident Robert Ameerali te installeren. Hierin zullen ook participeren vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. De bijeenkomst die vrijdagavond is gehouden, stond onder leiding van president Desi Bouterse.

De perschef van het kabinet van de president deelt in een zojuist uitgegeven persbericht mee dat de president het collectief van het bedrijfsleven heeft ontvangen. Het gaat om de VSB, ASFA, KKF, AKMOS en AAV die vertegenwoordigd zijn in het Suriname Business Forum. Er zijn verschillende standpunten alsook de obstakels in het kader van de SGS pre-inspectie breedvoerig besproken.

Het overlegorgaan dat ingesteld wordt, krijgt als belangrijke taak mee, het creëren van een werkbare constructie die ertoe moet bijdragen dat malafide praktijken in de handel worden uitgebannen. Het ligt in de bedoeling dat het overlegorgaan de komende week wordt geïnstalleerd.

Advertenties