'Vergeving Nederland door Bouterse levensgevaarlijk'
03 Jul 2013, 01:00
foto


Het vergeven van Nederland door president Desi Bouterse voor zijn slavernij periode in Suriname is veel te vroeg, maar meer nog levensgevaarlijk. Onderzoeker naar het slavernijverleden Armand Zunder, noemt deze actie van Bouterse een belediging aan alle nazaten van de Afrikaanse slaven. Dit geldt ook voor de vrijheidsstrijders zoals Baron, Boni, Jolicoeur en Kaikoesi en de wereldgemeenschap die in september 2001, bepaald heeft dat slavernij een misdaad is tegen de mensheid en dat er eerst een proces moet komen.

Iwan Wijngaarde van de Federatie van Afrikan Srananman wijst in gesprek met Starnieuws er op dat Nederland absoluut niet gevraagd heeft om vergeving, maar slechts spijt heeft betuigd. Ook ex-president Ronald Venetiaan reageerde geschokt op Radio ABC over de uitspraken van Bouterse. Hij vindt dat de president het recht mist om namens de nazaten van de slaven vergiffenis te schenken.

Niet te plaatsen
Zunder kan de vergevingsgezinde houding en uitspraak van Bouterse helemaal niet plaatsen. Hij merkt op dat Suriname vanaf 30 augustus het voorzitterschap bekleedt van Unasur. De Caricom treft voorbereidingen om het reparatieproces, waar de wereldgemeenschap op aandringt, inhoud te geven. Deze week nog wordt door de staatshoofden van de Caricom een commissie geïnstalleerd die zich in de Caribische landen hiermee bezig moet houden.

“Dit is een ernstige belediging naar de Caricom gemeenschap”, stelt Zunder. Bouterse zei bij de viering van 1 juli in reactie op de spijtbetuigingen van de Nederlandse regering dat de voormalige kolonisator wordt vergeven. “Bouterse moet niet denken dat Nederland naïef is”, zegt Zunder. Op vragen van journalisten op de reactie van onder andere Venetiaan, zei de president dinsdag dat het hier om een bitter mens gaat. Hij kan zich voorstellen dat Venetiaan niet kan vergeven, omdat hij iemand is die dit niet kan. Volgens Bouterse staan het slavernijverleden en een proces helemaal niet hoog op de agenda van de Caricom. Hij merkte eveneens op dat op basis van consensus besluiten worden genomen op de staatshoofdenvergadering. "Iedereen mag zijn mening hebben", stelde Bouterse.

Verdeeldheid
Wijngaarde en Zunder zeggen zich ernstig zorgen te maken over deze omwikkeling en vrezen dat hiermee nog meer splitsing en verdeeldheid teweeg wordt gebracht in de samenleving over het slavernijverleden. “Normaal zeggen we dat je niet achterom kijkt anders kom je niet vooruit, maar in deze specifieke kwestie moet juist achterom gekeken worden om je toekomst te bepalen. Daar is de wereldgemeenschap het helemaal over eens”, legt Wijngaarde uit. Volgens hem is dat niet alleen een aangelegenheid van de nazaten van de Afrikaanse slaven, maar ook die van de kolonisator en slavendrijver. "Wij nazaten van beide zijden, waren er niet bij, maar zijn wel het resultaat van die slavernijperiode. Wanneer we niet op een juiste manier er mee omgaan, zal deze kwestie nooit worden opgelost en dat doe je zeker niet met simpelweg Nederland vergeven”, zegt Wijngaarde.

Zunder vindt dat de blunder van Bouterse verregaand is, omdat hij niemand, niet de nazaten van de Afrikaanse slaven, niet de Surinaamse gemeenschap, niet de organisaties die zich hiermee bezig houden, niet de regering maar zeker ook niet het parlement heeft geraadpleegd. Zunder vindt dat Bouterse zowel in Suriname in de Caricom, Unasur als internationaal, teruggefloten moet worden. “Als dit zo blijft, zullen de slaven die de slavernij hebben meegemaakt zich in hun graf keren. Nederland heeft volgens Zunder een eerste stap gedaan door als regering spijt en berouw uit te spreken. “Nu moet het reparatieproces normaal worden afgewerkt”, pas dan kunnen we samen zeggen dat we Nederland vergeven”, stelt Zunder.
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September