Regering zal transparant beleid moeten voeren in 2013
02 Jan 2013, 00:00
foto
Hans Breeveld, politicoloog/directeur Democratie Unit.


Politiek gezien maar ook economische en maatschappelijk doet de regering er goed aan in 2013 een transparant beleid te voeren. Politicoloog Hans Breeveld, directeur van de Democratie Unit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, noemt het opmerkelijk dat tijdens de begrotingsbehandeling de regering op belangrijke economische cijfers en vraagstukken geen antwoord heeft gegeven.

“Het is niet alleen opmerkelijk dat er geen antwoord wordt gegeven, maar we hebben ook gezien dat vanuit de regering boos wordt gereageerd. Er is niet gevraagd om uitleg te geven over privégelden maar over de gelden van het land. Daar moet niet om gesmeekt worden, maar een goede regering voelt zelf aan dat daarover verantwoording moet worden afgelegd, zonder die transparantie is er een reële bron voor corruptie”, zegt Breeveld in gesprek met Starnieuws.

Positieve elementen
De politicoloog is over het algemeen redelijk tevreden over wat hij noemt het toch wel ‘doortastend beleid van de regering-Bouterse'. Dat is vooral te merken geweest aan de in november gehouden en door Suriname georganiseerde EU/ACP-vergadering. Over het buitenlands beleid doet de regering, wat Breeveld betreft een behoorlijk goede job. De aantekening is echter wel dat in de nieuwe visie van de regering voor wat Nederland betreft er toch aanscherping moet komen. “We hebben en zullen altijd een relatie hebben met Nederland. Die moet goed worden geëvalueerd en zakelijk worden aangepakt”, meent Breeveld.

Een piekpunt is volgens Breeveld de durf van de regering om een gewaagde partnerschapdeal aan te gaan met de goudsector. “Het succes is wel gevaarlijk afhankelijk van hoe de internationale prijs voor goud zich ontwikkeld. We zijn nu niet alleen ontvangers van revenu’s maar aandeelhouders met grote investeringen”, voert hij aan. Een belangrijke inzet om de eigen productie en tegelijk het ondernemerschap te stimuleren vindt Breeveld de introductie van de cassave productie en de deals die daarbij zijn gemaakt. “Dat zijn de duurzame projecten. En wat mij betreft moeten winsten uit de mijnbouwsector gebruikt worden om deze nieuwe bronnen verder te ontwikkelen."

Corruptiebestrijding
De politicoloog stoort zich er wel aan dat bij de regering er steeds meer een imago groeit van personen die zichzelf willen verrijken. “We staan op de corruptie indexlijst van de wereld er behoorlijk slecht voor en dat verhoudt zich dan ook met het gegeven dat in Suriname zeker 50 procent van de gemeenschap eigenlijk nog onder de armoedegrens leeft. De regering zal serieus moeten kijken naar het vraagstuk van corruptiebestrijding. Dat is een van de voorwaarden om armoede tegen te gaan en een transparant beleid te hebben”. Breeveld zegt dat niet alleen binnen de regering dat imago groeit, maar dit is vooral te merken in de volksvertegenwoordiging. De schandelijke taferelen van onthullingen over corruptie praktijken van de leden is een internationale schandvlek en rechtvaardigt Surinames positie op de corruptie index.

Ook vanuit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wordt geroepen om meer transparantie bij de overheid. “We hebben de afgelopen periode nog teveel klachten van ondernemers binnen gekregen dat er geen transparantie is over de inschrijving en gunning van publieke werkzaamheden door de overheid. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit niet nieuw is maar altijd al zo is geweest”, zegt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn.
Advertenties