Sital: Niet uitbetalen incentives door bureaucratie
08 Jul 2012, 12:00
foto


Badresein Sital, coördinator van het Rijstorgaan, zegt aan Starnieuws dat het uitblijven van de beloofde incentives van SRD 130 per ingezaaide hectare te maken heeft met bureaucratie. Dit uitblijven heeft veel ruis veroorzaakt, vooral in de Nickeriaanse gemeenschap, meent Sital. Hij benadrukt dat dit initiatief afkomstig is van het Rijstorgaan. Sital ging hiertoe over, nadat er goede overwegen waren gemaakt.

"In verband met de ter beschikking stelling van de incentives aan de padie producenten heeft het Rijstorgaan zich vanaf het begin ingezet om deze spoedig uitbetaald te krijgen. Het uitblijven heeft merkbare negatieve gevolgen voor de padie productie. Dit zou een stimulans zijn geweest om de inzaai te verhogen naar een maximum van 30.000 hectare", stelt Sital. Volgens hem heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij deze zaak op een lange baan geschoven.

Tegenvallers
Sital vertelt dat al deze overwegingen ertoe geleid hebben dat de regering haar goedkeuring en ondersteuning heeft uitgesproken om de incentives ter beschikking te stellen aan de padieproducenten. De rijstcoördinator merkt op dat vrijwel het gehele seizoen veel neerslag gevallen was.
"Hierdoor is er het afgelopen seizoen minder ingezaaid; 27.800 hectare. Het huidige seizoen heeft een inzaai van ongeveer 24.500 hectare. Door de vele regens zijn heel wat percelen niet bewerkt en liggen ze braak. Daarnaast hebben de Neckblast ziekte en problemen bij de oogst een belangrijke rol gespeeld", deelt Sital mee. Ook de lage wereldmarktprijzen voor rijst hebben een steentje bijgedragen, hierdoor hebben de exporteurs lage aanbiedingen gehad.

Wanita Ramnath
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November