Ingezonden: Trots
25 May 2012, 15:00
foto


Ik ben trots op het R.K. Bisdom Paramaribo.
Ik ben trots op mijn Surinaamse Katholieke kerk en in het bijzonder
haar geestelijke leiders!

Ik ben trots op wat onze Katholieke kerk jarenlang voor Suriname doet!
Ik ben trots op de talloze Katholieke scholen, bejaardentehuizen,
kindertehuizen, kerken die er zijn en worden onderhouden.

Ik ben trots op het feit dat vele mensen die in nood verkeren door
onze Katholieke leiders geholpen worden.

Ik ben trots op de dagelijkse geestelijke begeleiding die voor mij en
zovelen beschikbaar is.

Ik ben trots op het Woord dat er dagelijks verkondigd wordt als
geestelijke voeding voor ons bestaan.

Ik ben trots op de goede leiding die wij krijgen van onze priesters en
onze Bisschop

Ik ben trots dat zij zich inzetten voor het hooghouden van de moraal
in onze samenleving

Ik ben er trots op dat zij het lef hebben om op te komen voor recht en
waarheid!

Ik ben trots en dankbaar dat zij ons ondersteunen in de strijd om het
goede, om basiswaarden voor een gezonde samenleving, Vrijheid,
Gerechtigheid en Vrede!

Ik ben trots op onze waardige Bisschop, Monseigneur De Bekker, en onze
waardige Vicaris Generaal en Pastoor, Pater Choennie, en samen met mij
nog heel veel rechtgeaarde Surinamers!!!

Mw. F. Parisius-Does
(een ware Katholiek en Surinamer)
Advertenties